Medlemstidning/SENS

Tidningen SENS ges ut av Smärtsektionen och utkommer med fyra nummer per år. Som medlem i sektionen får du automatisk tidningen hemskickad till dig.

 SENS nr 3, 2018


SENS nr 3, 2018 innehåller bl a:

  • Smärtsektionen och miljön: Smärtsektionen vill vara föregångare i miljöfrågor inom Fysioterapeuterna
  • Medlemmars bidrag i miljödiskussionen: Smärtsektionens medlemmar efterfrågar elektronisk SENS – nu erbjuder vi det!
  • Smärtkongress 15-16 mars i Stockholm: Smärta – upplevelse, konsekvenser och behandling. Dag 2
  • Workshop om smärta: Rapport från Smärtsektionens workshop om smärta
  • Ny avhandling: Muskelstyrka och styrketräning för kvinnor med fibromyalgi – ett personcentrerat perspektiv
  • Så här gör vi: Rapport från studiebesök på Rehabiliteringskliniken i Växjö
  • Nytt arbete av magisterstudent: Konditionsträning vid migrän 

Ansvarig utgivare

Annie Palstam 
Tel. 0701-42 13 61
smartsektionen@fysioterapeuterna.se

Redaktion

Annie Palstam, vetenskaplig redaktör
Tel. 0701-42 13 61
smartsektionen@fysioterapeuterna.se

Hanna Blomstedt, annonsansvarig
Tel. 073-564 17 82
smartsektionen@fysioterapeuterna.se

Matthias Andersson, redaktör
Tel. 0738-18 07 01
smartsektionen@fysioterapeuterna.se

Johanna Jepppson, redaktör layout
smartsektionen@fysioterapeuterna.se

Förslag på innehåll

Har du önskemål om ämnen att diskutera i SENS eller vill du själv bidra med material? Välkommen att kontakta redaktionen.

Annonsera i SENS

Vill du annonsera i SENS är du välkommen att kontakta annonsansvarig Mona-Lisa Åkerström. Här hittar du beställningsformulär och prislista.