Smärtsektionens styrelse

 

Ordförande

Mathias Andersson, smartsektionen@fysioterapeuterna.se                                             

Vice ordförande, redaktionsansvarig SENS

Annie Palstam

Sekreterare

Gunilla Clementz

Kassör

Vakant

Ledamot

Elena Tseli

Ledamot

Hanna Blomstedt

Ledamot

Åsa Österlund

Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor, funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta Smärtsektionens styrelse:

smartsektionen@fysioterapeuterna.se