Länktips/organisationer/litteratur

 

Länkar till organisationer inom området smärta och sensorisk stimulering:


 

Swedish Pain Society

Swedish Pain Society har som mål att främja samarbete och utveckling rörande smärtdiagnostik, smärtbehandling, smärtrehabilitering och smärtklinisk verksamhet i Sverige samt verka för opinionsbildning rörande smärtbehandling och smärtkliniska problem. Swedish Pain Society ska vara en intresseorganisation med multidisciplinär och multiprofessionell inriktning för medlemmar i yrkesmässigt förankrade föreningar med huvudsyfte att vara ett forum för diskussioner, utbyte av erfarenheter med såväl vetenskaplig som praktisk, klinisk grundinriktning samt för samordning och arrangemang av undervisningsinsatser.

International Association for the Study of Pain (IASP)

IASP har som mål att arbeta tillsammans för smärtlindring runt om i världen. IASP för samman forskare, kliniker, vårdpersonal, och beslutsfattare för att stimulera och stödja studier kring smärta och därmed även implementera denna kunskap för en bättre smärtlindring runt om i världen.

EFIC European Pain Federation

Europeiska smärtfederationen EFIC är en tvärvetenskaplig yrkesorganisation inom smärtforskning och medicin, bestående av 37 kapitel av Internationella föreningen för smärtlindring (IASP®), som är IASP: s godkända officiella nationella smärtföreningar i varje land . EFIC-kapitlen för europeiska smärtfederationen bildades 1993 och representerar smärtsamhällen från 37 europeiska länder och nära 20 000 läkare, grundforskare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer och andra vårdpersonal i hela Europa, som är inblandade i smärtlindring och smärtforskning.

Svensk Barnsmärtförening

Svensk Barnsmärtförening är en multidisciplinär förening som är intresserad av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdomar. Föreningen vill ha en bred representation och nationell täckning och stora som små sjukhus och vårdcentraler ska omfattas.

 

Länkar till forskning inom området smärta och sensorisk stimulering:


 

On the prevention of migraine: focus on exercise and the patient's perspective

Avhandling av Emma Varkey, legitimerad sjukgymnast
Göteborgs universitet, 2012

Behavioural treatment for chronic low-back pain

Cochrane review, 2011

Transcutaneous electrical nerve stimulation for acute pain

Cochrane review, 2011

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain

Cochrane review, 2010

Manipulation or Mobilisation for Neck Pain

Cochrane review, 2010

Rehabilitering vid långvarig smärta

SBU-rapport, 2010

Metoder för att främja fysisk aktivitet

SBU-rapport, 2007

Metoder för behandling av långvarig smärta

SBU-rapport, 2006

 

Länkar och tips på litteratur 

inom området smärta och sensorisk stimulering:


 

Tidskrifter

Pain

The Journal of Pain

Böcker

Hjärnkoll på värk och smärta
Martin Ingvar & Gunilla Eldh, 2012

Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv
Cecilia Norrbrink & Thomas Lundeberg, 2010

Långvarig smärta: behandling och rehabilitering
Stefan Magnusson & Clas Mannheimer, 2008

Kinesiofobi
Mari Lundberg, 2008

Att förstå patienter med smärta
Steven James Linton, 2005

Smärta hos barn och ungdomar
Gunnar L Olsson & Leena Jylli, 2001

Smärta och inflammation: 
Fysiologi och terapi vid smärta i rörelseorganen
Ralph Nisell & Thomas Lundeberg, 1999