Länktips/litteratur – Fysioterapeuterna

Länktips/litteratur

Länkar till organisationer inom området smärta och sensorisk stimulering

 

Länkar till forskning inom området smärta och sensorisk stimulering

Länkar och tips på litteratur inom området smärta och sensorisk stimulering


 

Tidskrifter

Pain

The Journal of Pain

Böcker

Hjärnkoll på värk och smärta
Martin Ingvar & Gunilla Eldh, 2012

Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv
Cecilia Norrbrink & Thomas Lundeberg, 2010

Långvarig smärta: behandling och rehabilitering
Stefan Magnusson & Clas Mannheimer, 2008

Kinesiofobi
Mari Lundberg, 2008

Att förstå patienter med smärta
Steven James Linton, 2005

Smärta hos barn och ungdomar
Gunnar L Olsson & Leena Jylli, 2001

Smärta och inflammation: 
Fysiologi och terapi vid smärta i rörelseorganen
Ralph Nisell & Thomas Lundeberg, 1999