Pressmeddelande: Nu måste sjukgymnastutbildningen utredas – Fysioterapeuterna

2010-11-10 13:29

Påverkansarbete

Pressmeddelande: Nu måste sjukgymnastutbildningen utredas

På tisdagen presenterade Högskoleverket sin rapport som tar ett helhetsgrepp över de utbildningar som finns inom områden manuell terapi. Nästa steg är nu att utreda sjukgymnastutbildningens framtida utformning och innehåll, skriver Sjukgymnastförbundet i ett pressmeddelande.

Högskoleverket har utrett hur naprapat- och kiropraktorutbildningen ska kunna ges i universitets- och högskoleregi. Nu föreslår verket att kiropraktor, naprapat och ortopedisk manuell terapi bör bli skyddade yrkestitlar som uppnås genom specialistutbildning på högskolenivå, efter genomförd sjukgymnastutbildning.  

-Förslaget är genomarbetat och ger uttryck för ett nytänkande, säger Anna Hertting, ordförande för Sjukgymnastförbundet, i en kommentar.

Högskoleverket slår fast att det i dag finns en etablerad sjukgymnastikutbildning med god forskningsförankring. Högskoleverket, liksom Sjukgymnastförbundet, anser utifrån detta att sjukgymnastutbildningen ger den bästa möjligheten för kiropraktor- och naprapatutbildning att utvecklas i högskolemässig riktning.

Gemensam kunskapsbas

Att det i dag finns en överlappning mellan existerande utbildningar inom området manuell terapi har utredningen tagit fasta på.  Förslaget, om det genomförs, stärker patientsäkerhet genom att det skapas en gemensam och vetenskaplig förankrad kunskapsbas.Slutligen föreslår Högskoleverket att sjukgymnastutbildningens framtida utformning bör ses över. 

-En femårig grundutbildning är nödvändig för att klara av de krav som ställs inom dagens hälso- och sjukvård. Dessutom måste frågan om vilka ytterligare specialistområden som ska ges en skyddad specialistbeteckning utredas, säger Anna Hertting i pressmeddelandet.

Läs pressmeddelandet

Senaste nyheterna

Sjukgymnastförbundet i P1-morgon

2010-12-06 09:45

Påverkansarbete

I morse handlade P1-morgon om Högskoleverkets senaste utredning som föreslår att kiropraktik och...

Rapport: Framtid för sjukgymnaster

2010-11-18 13:58

I dag presenteras Sacos årliga skrift Framtidsutsikter. Yrken där det antas råda brist om fem år ...

Nytt radarpar i Fråga doktorn

2010-11-16 12:55

Tv-programmet Fråga doktorns nya tränarpar är sjukgymnasterna Jenny Kroon och Britta Balkfors.

Pressmeddelande: Nu måste sjukgymnastutbildningen utredas

2010-11-10 13:29

Påverkansarbete

På tisdagen presenterade Högskoleverket sin rapport som tar ett helhetsgrepp över de utbildningar...

Förslag: Utbildning till kiropraktor & naprapat efter sjukgymnastexamen

2010-11-09 18:10

Kiropraktor och naprapat bör bli skyddade yrkestitlar som uppnås genom specialistutbildning på...