Förslag på inskränkningar i remissfriheten i Skåne dras tillbaka – Fysioterapeuterna

2011-11-22 11:06

Remissfritt

Förslag på inskränkningar i remissfriheten i Skåne dras tillbaka

Efter att Sjukgymnastförbundet agerat backar Region Skåne från att införa remisskrav till sjukgymnast efter tio besök per år.

Förändringen var tänkt att träda i kraft nästa år och ett beslut skulle tas i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne. Men sedan företrädare för Sjukgymnastförbundet (förtroendevalda och tjänstemän) uppvaktat Region Skåne, samt lämnat skrivelser till både politiker och tjänstemän, drogs förslaget tillbaka.

Rehabvårdval
Istället är tanken nu att se över möjligheten att införa vårdval för sjukgymnastik i Skåne, på motsvarande sätt som kommer att ske i Stockholms läns landsting. I december ska det politiska beslutet tas om att utreda möjligheterna till ett Rehabvårdval, med sikte på att införa ett sådant innan nästa val 2014.

- När flera inblandade arbetar mot samma mål med samma ton och budskap med väl underbyggd argumentation når vi resultat. Det hela stärker sjukgymnasten som en viktig och resurseffektiv aktör i den framtida utformningen av hälso- och sjukvårdens organisation, säger Jörgen Lundqvist, ombudsman på förbundets kansli.

Kampanjen Remissfritt.se
Sjukgymnastförbundet driver kampanjen Remissfritt.se, vars mål är att fler ska få kunskap om att det inte behövs en remiss för att träffa en sjukgymnast. I dag saknar varannan svensk den kunskapen (Synovate 2011).

Senaste nyheterna

Arbetsgivare: Ökat behov i framtiden av sjukgymnaster

2011-12-06 11:56

Behovet av sjukgymnaster kommer att öka de närmsta åren. Det framgår av ScB:s Arbetskraftsbaromet...

Förslag på inskränkningar i remissfriheten i Skåne dras tillbaka

2011-11-22 11:06

Remissfritt

Efter att Sjukgymnastförbundet agerat backar Region Skåne från att införa remisskrav till...

Prognos: Sjukgymnast ett framtidsyrke

2011-11-21 09:21

Sjukgymnast är ett av de yrken där det spås att finnas fler jobb än utbildade om fem år. Det...

Kampanjade på SKL:s kongress

2011-11-10 15:38

Påverkansarbete

Företrädare för Distrikt Östergötland fanns på plats vid entrén till SKL:s kongress i går och...

Pressmeddelande: Remissfrihet till sjukgymnast frigör en miljard

2011-11-08 08:00

Remissfritt