Prognos: Sjukgymnast ett framtidsyrke – Fysioterapeuterna

2011-11-21 09:21

Prognos: Sjukgymnast ett framtidsyrke

Sjukgymnast är ett av de yrken där det spås att finnas fler jobb än utbildade om fem år. Det framgår av Sacos årliga skrift Framtidsutsikter som presenteras i dag.

Förväntade pensionsavgångar samt antaganden om en förändrad hälso- och sjukvårdsorganisation är viktiga förutsättningar för att prognosen ska slå in.

Förändringarna avser de olika vårdvalens införande och att sjukgymnaster ska vara en viktig del i kommunernas och landstingens framtida vårdutbud. Det handlar då även om fler privata arbetsgivare som konkurrerar om kompetensen samt ökade möjligheter att vara företagare med offentlig finansiering inom dessa nya system.

Förbundet förväntar sig också att kompetensen ska bli mer efterfrågad inom försäkringsbranschen, vid rehabiliteringsinsatser hos arbetsgivare och i uppdrag mot arbetsförmedlingarna. Dessutom bör sjukgymnaster bli efterfrågade i hälsobranschen avseende hälsa och livsstilsfrågor samt hälsoförebyggande arbete.

Prognoser är kvalificerade gissningar. Bättre än så blir det faktiskt inte ens när prognoser är som allra bäst. Det finns många faktorer som inte går att räkna med i en prognos. Till exempel vet vi inte hur det allmänna konjunkturläget kommer att utvecklas. Samtidigt vet vi att i vissa lägen så är konjunkturläget den enskilt viktigaste faktorn. Generellt gäller att privat sektor alltid är mer känslig för konjunktursvängningar än offentlig sektor. När konjunkturen svänger kan situationen på arbetsmarknaden förändras mycket snabbt.

Läs hela rapporten på Sacos sajt

Senaste nyheterna

Arbetsgivare: Ökat behov i framtiden av sjukgymnaster

2011-12-06 11:56

Behovet av sjukgymnaster kommer att öka de närmsta åren. Det framgår av ScB:s Arbetskraftsbaromet...

Förslag på inskränkningar i remissfriheten i Skåne dras tillbaka

2011-11-22 11:06

Remissfritt

Efter att Sjukgymnastförbundet agerat backar Region Skåne från att införa remisskrav till...

Prognos: Sjukgymnast ett framtidsyrke

2011-11-21 09:21

Sjukgymnast är ett av de yrken där det spås att finnas fler jobb än utbildade om fem år. Det...

Kampanjade på SKL:s kongress

2011-11-10 15:38

Påverkansarbete

Företrädare för Distrikt Östergötland fanns på plats vid entrén till SKL:s kongress i går och...

Pressmeddelande: Remissfrihet till sjukgymnast frigör en miljard

2011-11-08 08:00

Remissfritt