Rekommenderade lägsta arvoden – Fysioterapeuterna

2012-12-21 09:38

Företagare, Medlemsförmån

Rekommenderade lägsta arvoden

Nu finns 2013-års rekommenderade lägsta arvoden till sjukgymnaster som föreläser/undervisar eller tar konsultuppdrag.

LSR tar årligen fram ett underlag för medlemmarna att ha som stöd när de förhandlar och åtar sig externa uppdrag.

De rekommenderade arvodena kan vara en utgångspunkt i diskussionen med arbetsgivaren eller uppdragsgivaren när du åtar dig extra uppgifter vid enstaka tillfällen.

De rekommenderade arvodena kan också vara en bra utgångspunkt i din prissättning för dig som företagare i samband med olika uppdragsavtalslösningar.

Vi rekommenderar också dig som åtar dig uppdrag som företagare eller i form av bisyssla att läsa artikeln ”Att ta betalt som konsult 2013” innan ni gör en överenskommelse om pris eller lön för externa uppdrag.

Rekommenderade arvoden 2013 + Att ta betalt som konsult 2013 (Båda finns som pdf-filer under rubriken "Att ta betalt för konsultuppdrag" när du klickat på länken och loggat in)

Senaste nyheterna

Rekommenderade lägsta arvoden

2012-12-21 09:38

Företagare, Medlemsförmån

Nu finns 2013-års rekommenderade lägsta arvoden till sjukgymnaster som föreläser/undervisar eller...

Reportage om Sjukgymnastdagarna

2012-12-19 17:27

Sjukgymnastdagarna

Tidningen Meetings International Västsverige skriver om Sjukgymnastdagarnas flytt till Göteborg i...

LSR och LSR Service AB erbjuder: Starta eget - Marknaden och dess möjligheter

2012-12-17 10:00

Endagskursen ges på sex olika orter och avser att ge dig de första verktygen så att du därefter k...

Dessa beslut tog kongressen

2012-12-14 11:03

Kongress2012

Läs "Besluten som visar vägen", Fysioterapis referat från kongress.

LSR uppvaktade regeringen om nationella taxan

2012-12-05 14:49

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

LSR träffade socialminister Göran Hägglund, statssekreterare Karin Johansson, politiskt sakkunnig...