Fysioterapeuterna och Vårdförbundet förlänger avtalet för 90 000 medlemmar med SKL – Fysioterapeuterna

2014-12-17 14:40

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet förlänger avtalet för 90 000 medlemmar med SKL

Idag lämnar Fysioterapeuterna och Vårdförbundet gemensamt besked till Sveriges kommuner och landsting (SKL)/Pacta om att det centrala avtalet inte ska sägas upp. Det innebär att avtalet förlängs med ett år och därmed gäller till och med 2016-03-31.

Fördjupat samarbete

Inom ramen för löneavtalet går de båda förbunden nu in i ett fördjupat samarbete med SKL för att gemensamt diskutera utmaningarna inom framtidens hälso-och sjukvård.

-Vi är överens med SKL om att ytterligare förstärka arbetet kring kunskap, kompetensförsörjning, kvalitet, professioners roll inom hälso-och sjukvården och gott resursutnyttjande, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

- Med denna överenskommelse som en gemensam plattform/grund kommer vi nu att undersöka de områden som rör morgondagens utmaningar inom hälso- och sjukvården och hur komptetensutvecklingen kan se ut för att möta dessa utmaningar, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Lokal lönebildning

Både Fysioterapeuterna och Vårdförbundet bedömer att det befintliga avtalet ger en god grund för att fortsätta arbetet med att förverkliga centrala parters intentioner för lokal lönebildning.

Framtidens hälso- och sjukvård bär stora utmaningar med sig. I det gällande Löneavtalet (Huvudöverenskommelse om lön, HÖK 11) är parterna överens om att frågor av stor betydelse för verksamheten är den långsiktiga kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen.

Senaste nyheterna

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna...

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningss...

Nytt pensionsavtal för anställda inom staten

2023-05-09 15:26

Fysioterapeuterna, Saco, Pension

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen ä...

Personuppgifter och onlinetjänster

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för...