Regeringen tar inte bort avgiften – Fysioterapeuterna

2014-04-24 11:30

Namnbyte, Påverkansarbete

Regeringen tar inte bort avgiften

Från Fysioterapeuternas sida har vi nu vänt på alla stenar och gjort allt vi kunnat för att förmå regeringen att upphäva beslutet om att ta ut en avgift på 700 kr av sjukgymnaster som ansöker om ny legitimation som fysioterapeut.

Vi har tagit kontakt med Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på vår profession får snabbt genomslag. Därför bör samhället underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.

Större är inte regeringens ambition

Vid vår uppvaktning på Socialdepartementet blev vi dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition.

Arbetsgivarna bör betala avgiften

I enlighet med beslutet i vår kongress ser förbundet gärna att alla sjukgymnaster byter yrkestitel men kan konstatera att avgiften på 700 kr utgör ett hinder. Därför kommer vi nu att inrikta våra ansträngningar på att förmå alla Sveriges arbetsgivare inom hälso- och sjukvården att betala avgiften för sina sjukgymnaster som väljer att ansöka om legitimation som fysioterapeut. Ett antal kommuner, landsting och privata sjukvårdshuvudmän har redan tagit initiativ till att betala för sina sjukgymnasters nya legitimationer. Vår förhoppning är att detta får stor spridning när vi nu tvingas konstatera att regeringen inte kommer att ta bort avgiften.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...