Regeringen tar inte bort avgiften – Fysioterapeuterna

2014-04-24 11:30

Namnbyte, Påverkansarbete

Regeringen tar inte bort avgiften

Från Fysioterapeuternas sida har vi nu vänt på alla stenar och gjort allt vi kunnat för att förmå regeringen att upphäva beslutet om att ta ut en avgift på 700 kr av sjukgymnaster som ansöker om ny legitimation som fysioterapeut.

Vi har tagit kontakt med Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på vår profession får snabbt genomslag. Därför bör samhället underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.

Större är inte regeringens ambition

Vid vår uppvaktning på Socialdepartementet blev vi dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition.

Arbetsgivarna bör betala avgiften

I enlighet med beslutet i vår kongress ser förbundet gärna att alla sjukgymnaster byter yrkestitel men kan konstatera att avgiften på 700 kr utgör ett hinder. Därför kommer vi nu att inrikta våra ansträngningar på att förmå alla Sveriges arbetsgivare inom hälso- och sjukvården att betala avgiften för sina sjukgymnaster som väljer att ansöka om legitimation som fysioterapeut. Ett antal kommuner, landsting och privata sjukvårdshuvudmän har redan tagit initiativ till att betala för sina sjukgymnasters nya legitimationer. Vår förhoppning är att detta får stor spridning när vi nu tvingas konstatera att regeringen inte kommer att ta bort avgiften.

Senaste nyheterna

Webbinarium om specialistordningen

2022-01-10 14:18

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Ska du söka till specialistordningen? Under de närmsta veckorna anordnar Fysioterapeuterna tre...

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...