2014-04-24 11:30

Namnbyte, Påverkansarbete

Regeringen tar inte bort avgiften

Från Fysioterapeuternas sida har vi nu vänt på alla stenar och gjort allt vi kunnat för att förmå regeringen att upphäva beslutet om att ta ut en avgift på 700 kr av sjukgymnaster som ansöker om ny legitimation som fysioterapeut.

Vi har tagit kontakt med Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på vår profession får snabbt genomslag. Därför bör samhället underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.

Större är inte regeringens ambition

Vid vår uppvaktning på Socialdepartementet blev vi dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition.

Arbetsgivarna bör betala avgiften

I enlighet med beslutet i vår kongress ser förbundet gärna att alla sjukgymnaster byter yrkestitel men kan konstatera att avgiften på 700 kr utgör ett hinder. Därför kommer vi nu att inrikta våra ansträngningar på att förmå alla Sveriges arbetsgivare inom hälso- och sjukvården att betala avgiften för sina sjukgymnaster som väljer att ansöka om legitimation som fysioterapeut. Ett antal kommuner, landsting och privata sjukvårdshuvudmän har redan tagit initiativ till att betala för sina sjukgymnasters nya legitimationer. Vår förhoppning är att detta får stor spridning när vi nu tvingas konstatera att regeringen inte kommer att ta bort avgiften.

Senaste nyheterna

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagande

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...

Sök stipendium!

2019-11-21 10:35

Medlemsförmån

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden. Är d...

Fysioterapi ger resultat: Beställ faktablad nummer tre

2019-11-15 10:40

Påverkansarbete, Forskning

"Fysioterapeut som första bedömare inom primärvården" är namnet på faktablad nummer tre som nu...

Socialministern uppvaktades

2019-11-13 14:24

Påverkansarbete, Specialistordning

Under onsdagseftermiddagen träffade förbundets ordförande Stefan Jutterdal och hälso- och...