Sju distrikt samlades till regionträff – Fysioterapeuterna

2014-10-09 11:26

Påverkansarbete, Utbildning

Sju distrikt samlades till regionträff

Helgen den 4-5 oktober samlades deltagare från sju olika distrikt i södra Sverige till en regionträff i Varberg. Syftet var att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i frågor om namnbytet, värdegrund, påverkansarbete och vårdval.

En eller ett par representanter från följande distrikt fanns på plats; Gotland, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Halland.

Olika former av vårdval

Första dagen inleddes med förbundets ordförande Stefan Jutterdal som bland annat pratade om vikten av att var med i påverkansarbete. Det var något även näste talare, ombudsman Jörgen Lundquist från förbundets kansli, framhöll. Här diskuterades även olika former av vårdval och hur man kan förhålla sig till detta när sjukvårdspengen ibland följer patienten men fysioterapibesök inbakade eller i den form där den så kallade rehabiliteringen ligger helt utanför sjukvårdspengen.

Twitter som mediekanal

Andra dagen diskuterades Twitter som mediekanal att sprida våra budskap och synliggöra Fysioterapeuterna i hela landet. Vi diskuterade också mentorskap i distrikt och värdegrund för Fysioterapeuterna. En värdegrund är vår ryggrad och ska visa vilka vi är samt hur vi vill bli uppfattade.

Distriktens verksamhet

Därefter följde diskussioner och redovisande av vad distrikten gjort under året, varav detta var några av alla punkter som diskuterades;

  • På Gotland har man börjat med lunchmöten vilket har fungerat mycket bra med god uppslutning.
  • Kronoberg har inlett samarbete med FoU – vilket gör att medlemmarna kan få ledigt från sina arbeten. Man har också skapat ett nätverk på Facebook där alla dokument läggs upp.
  • Blekinge har löst möten med videokonferens då det är svårt att få till möten i distriktet mellan öst och väst.
  • Östergötland har jobbat mycket med att ha medlemmarnas aktuella mailadresser, vilket är ett problem för många distrikt. Man har haft möte med politiker där medlemmar från olika yrkesområden var med och representerade sig vilket är ett sätt att tydliggöra att vi arbetar inom många olika områden.
  • Jönköping använder möten som ett perfekt forum till att nyutexaminerade Ft får ett bra nätverk och framhåller hur viktig distriktets hemsida är då studenter och nyutexade ofta använder sig av denna för att söka information.
  • Kalmar har träffat politiker för påverkansarbete med direktaccess som huvudämne.
  • Halland har skickat ut en enkät för att undersöka intresse av medlemsmöten och styrelsearbete.

Förtroendevalda byter yrkestitel

Namnfrågan diskuterades båda dagar och en önskan är att alla förtroendevalda skall byta för att föregå med gott exempel. Distrikt Kronoberg och Jönköping har tryckt upp tröjor som delas ut om någon medlem vill delta i något lopp eller liknade, med texten: Sjukgymnast = Fysioterapeut.

Flertal distrikt ser ett lågt engagemang inom facklig verksamhet och här försöker vi ta lärdom av varandra. Möjligheten finns att två distrikt går samman och uppvaktar politiker tillsammans.

Utnyttja varandras kompetens

Vi diskuterade även hur vi kan använda råd och sektioner mer och utnyttja varandras kompetens. Sektionerna kan till exempel bjudas in till årsmötet för att presentera sig och komma lite närmare medlemmarna. Råden kan utnyttjas mer och man kan få stöd av till exempel ordförande för distrikten,. Förbundstyrelseledamot Mikael Hjerne. Det är viktigt att sektioner, distrikt och råd samt förbundsstyrelsen känns lättåtkomliga och att man vet vad som händer.

Vad vi alla var överrens om är hur viktigt det är att distrikten ges tillfälle att träffas och att vi har stor nytta av att dra lärdomar av varandra. Ytterligare distrikt har uttryckt intresse av att vara med på dessa regionträffar men man kanske skall ha olika regionsträffar för att lättare geografiskt kunna ta sig till varandra samt att det är viktigt att grupperna inte blir för stora för att inte tappa diskussionsmöjligheterna.

Pia Nilsson, förbundsstyrelseledamot

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...