Tre riksdagsmotioner om fysioterapi – Fysioterapeuterna

Uppdaterad: 2014-11-10 16:02 Publicerad: 2014-11-07 10:12

Påverkansarbete, Specialistordning

Tre riksdagsmotioner om fysioterapi

Tre motioner som handlar om fysioterapi har lämnats in till riksdagen under den allmänna motionstiden.

Specialistutbildning för fysioterapeuter

Socialdemokraten Christer Engelhardt har lämnat in motion som berör förbundets specialistordning. I motionen står det att: "regeringen bör se över frågan om ansvaret för fysioterapeuters specialistutbildning."

Fysisk aktivitet och träning för äldre

Tillsammans med socialdemokraten Lena Hallengren har även Christer Engelhardt lämnat in en motion om att det behövs fler fysioterapeuter på särskilda boenden inom den kommunala vården och omsorgen.

Förstärk elevhälsan med fysioterapeuter

Moderaten Saila Quicklund har lämnat in en motion om att fysioterapeuter bör få en roll i elevhälsan och att förslaget om att förstärka elevhälsan bör utredas.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...