Tre riksdagsmotioner om fysioterapi – Fysioterapeuterna

Uppdaterad: 2014-11-10 16:02 Publicerad: 2014-11-07 10:12

Påverkansarbete, Specialistordning

Tre riksdagsmotioner om fysioterapi

Tre motioner som handlar om fysioterapi har lämnats in till riksdagen under den allmänna motionstiden.

Specialistutbildning för fysioterapeuter

Socialdemokraten Christer Engelhardt har lämnat in motion som berör förbundets specialistordning. I motionen står det att: "regeringen bör se över frågan om ansvaret för fysioterapeuters specialistutbildning."

Fysisk aktivitet och träning för äldre

Tillsammans med socialdemokraten Lena Hallengren har även Christer Engelhardt lämnat in en motion om att det behövs fler fysioterapeuter på särskilda boenden inom den kommunala vården och omsorgen.

Förstärk elevhälsan med fysioterapeuter

Moderaten Saila Quicklund har lämnat in en motion om att fysioterapeuter bör få en roll i elevhälsan och att förslaget om att förstärka elevhälsan bör utredas.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...