Utbildningspolitiskt program antaget – Fysioterapeuterna

2014-02-25 15:07

Påverkansarbete, Utbildning

Utbildningspolitiskt program antaget

Fysioterapeuternas styrelse har beslutat om ett utbildningspolitiskt program som bland annat innebär att förbundet verkar för en fyraårig akademisk yrkesexamen som är legitimationsgrundande och ger magisterexamen.

Vidare vill vi verka för en statligt reglerad specialistordning inom fysioterapins olika kärnområden, som bibehåller sin nuvarande struktur, där kliniskt och akademiskt lärande integreras och som bygger på masterexamen.

Vi vill också ha organisatoriska förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i yrkeslivet i form av kontinuerlig fortbildning och inrättande av specialisttjänster samt tjänster som förenar akademisk och klinisk verksamhet 

Det utbildningspolitiska programmet är en del av det uppdrag som finns från kongressen 2012.

Senaste nyheterna

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...

Kvalitetspriset 2023 - intervju

2023-03-02 16:50

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Ta del av en intervju med fysioterapeuten Anne Christenson vid Överviktscentrum, Akademiskt...