Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar – Fysioterapeuterna

2015-06-16 12:31

Påverkansarbete

Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 560 000 kr i statsbidrag till förbundet för att tillsammans med STROKE-Riksförbundet genomföra insatsen Kunskapsstöd gällande stroke för att bidra till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor till patient- och professionsorganisationer.

Ansökningar som inkommit har bedömt i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhållande till hur planerade insatser:

  • förväntas främja de utvecklingsområden som pekas ut i den nationella stategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdommar, dvs patiencentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet,
  • är kopplad till det patientnära arbetet,
  • kan utgöra modeller som enkelt kan omsättas i praktisk hälso- och sjukvård
  • kan bidra till att uveckla patienternas kompetens och möjlighet att aktivt delta i vård och behandling och
  • svarar mot hög legitimitet hos såväl personal och vårdgivare som patienter.

Senaste nyheterna

Tekniska problem för A-kassan

2022-12-02 10:28

Extern arrangör

På grund av en säkerhetsrelaterad incident går det just nu inte att nå Akademikernas a-kassa....

Ny grafisk profil

2022-12-01 08:54

Fysioterapeuterna

Nu byter vi utseende! Som en del av det pågående arbetet med förbundets framtidsstrategi har vi...

Replik: Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker

2022-11-25 08:52

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Om vi kan skydda unga från att fastna i nikotinberoende så skyddar vi dem även från alkoholmissbr...

Missa inte att nominera till Kvalitetspriset 2023

2022-11-22 15:54

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Fram till 15 december kan du nominera verksamheter till Kvalitetspriset 2023.

Förändringar på webbplatsen

2022-11-21 09:09

Under november-december kommer det att ske en del förändringar här på fysioterapeuterna.se.