Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar – Fysioterapeuterna

2015-06-16 12:31

Påverkansarbete

Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 560 000 kr i statsbidrag till förbundet för att tillsammans med STROKE-Riksförbundet genomföra insatsen Kunskapsstöd gällande stroke för att bidra till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor till patient- och professionsorganisationer.

Ansökningar som inkommit har bedömt i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhållande till hur planerade insatser:

  • förväntas främja de utvecklingsområden som pekas ut i den nationella stategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdommar, dvs patiencentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet,
  • är kopplad till det patientnära arbetet,
  • kan utgöra modeller som enkelt kan omsättas i praktisk hälso- och sjukvård
  • kan bidra till att uveckla patienternas kompetens och möjlighet att aktivt delta i vård och behandling och
  • svarar mot hög legitimitet hos såväl personal och vårdgivare som patienter.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...