Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar – Fysioterapeuterna

2015-06-16 12:31

Påverkansarbete

Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 560 000 kr i statsbidrag till förbundet för att tillsammans med STROKE-Riksförbundet genomföra insatsen Kunskapsstöd gällande stroke för att bidra till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor till patient- och professionsorganisationer.

Ansökningar som inkommit har bedömt i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhållande till hur planerade insatser:

  • förväntas främja de utvecklingsområden som pekas ut i den nationella stategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdommar, dvs patiencentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet,
  • är kopplad till det patientnära arbetet,
  • kan utgöra modeller som enkelt kan omsättas i praktisk hälso- och sjukvård
  • kan bidra till att uveckla patienternas kompetens och möjlighet att aktivt delta i vård och behandling och
  • svarar mot hög legitimitet hos såväl personal och vårdgivare som patienter.

Senaste nyheterna

Tre kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2022

2022-06-22 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt, och har från de som nominerats, valt ut tre...

Två lediga tjänster hos Fysioterapeuterna

2022-06-13 14:04

Fysioterapeuterna

Vi söker ombudsman samt vikarierande förbundsjurist till Fysioterapeuternas kansli i centrala...

Politikerna är eniga - det behövs fler fysioterapeuter

2022-06-10 08:34

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Fysioterapeuternas enkät till politiker i regionfullmäktige över hela landet visar bland annat at...

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

2022-06-10 08:14

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Årliga hälsoundersökningar behöver erbjudas personer med funktionsnedsättning, skriver debattörer...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09 12:19

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.