Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar – Fysioterapeuterna

2015-06-16 12:31

Påverkansarbete

Statsbidrag till förbundets projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 560 000 kr i statsbidrag till förbundet för att tillsammans med STROKE-Riksförbundet genomföra insatsen Kunskapsstöd gällande stroke för att bidra till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor till patient- och professionsorganisationer.

Ansökningar som inkommit har bedömt i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhållande till hur planerade insatser:

  • förväntas främja de utvecklingsområden som pekas ut i den nationella stategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdommar, dvs patiencentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet,
  • är kopplad till det patientnära arbetet,
  • kan utgöra modeller som enkelt kan omsättas i praktisk hälso- och sjukvård
  • kan bidra till att uveckla patienternas kompetens och möjlighet att aktivt delta i vård och behandling och
  • svarar mot hög legitimitet hos såväl personal och vårdgivare som patienter.

Senaste nyheterna

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...

Kvalitetspriset 2023 - intervju

2023-03-02 16:50

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Ta del av en intervju med fysioterapeuten Anne Christenson vid Överviktscentrum, Akademiskt...