Alla nominerade till Kvalitetspriset – Fysioterapeuterna

2015-10-14 10:41

Kvalitetspriset

Alla nominerade till Kvalitetspriset

Under Fysioterapi 2015 delas Fysioterapeuternas nyinrättade Kvalitetspris ut för första gången. Här är listan på alla nominerade verksamheter och personer.

Kvalitetspriset har skapats för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet. Priset delas ut till en fysioterapeut eller verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Alla nominerade personer

 • Anne-Marie Zakrisson, Ersboda Hälsocentral, Umeå
 • Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket. Stockholm
 • Ewa Olah Denward, Växjö
 • Anna-Lena Zeffer, Danvik rehab och kiropraktik, Nacka
 • Katarina Eriksson, Spetsamossens sjukgymnastik, Växjö
 • Linda Bäck Norrman, Norrbackaskolan, Sundsvall

Alla nominerade verksamheter

 • NeuroRehab MSE, Eskilstuna
 • Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Ryggkirurgiska mottagningen i Sundsvall
 • Ergonomerna inom Scanias Företagshälsovård i Södertälje, Luleå, Oskarshamn
 • Sjukgymnastiken inom verksamhetsområde Barnmedicin, Division 2, Skånes universitetssjukvård Lund och Malmö
 • Vårdcentralen Ystad
 • Brahehälsan Löberöd
 • HabRehab Gotland,Visby
 • Västmanlands läns landsting/Vårdprocessöversyn,Västerås
 • Hela människan, Sverige, Finland och Spanien
 • Rixdata, Sverige, Finland och Spanien
 • Sjukgymnastikprogrammet Lund, Smärtrehabilitering Skånes Universitetssjukhus Lund
 • Trygg hemgång/hemteam, Borås
 • McKenziekliniken Feelgood, Göteborg
 • Ergonomiavdelningen Region Kronoberg
 • Norrbackaskolan, Sundsvall
 • Arbetsterapi och fysioterapi Sahlgrenska sjukhuset Mölndal, Göteborg
 • Operations och Intensivvårdsenheten Ryhov, Jönköping
 • Ortopedklinikens rehabenhet, Ortopedkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Förbundsstyrelsen beslutar vilken person eller vilken verksamhet som ska få Kvalitetspriset utifrån juryns förslag. Alla som vill har kunnat nominera personer och verksamheter via förbundets webbplats.

Jury består av

 • Helena Pepa, Vice ordförande, Fysioterapeuterna (saknas på bilden)
 • Pelle Köhlhed, förbundsordförande, Personskadeförbundet, RTP
 • Eva Beckung, professor i fysioterapi, Göteborgs Universitet
 • Lisbeth Löpare, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet
 • Åsa Himmelsköld, Sektionschef, Sektionen för Hälso- och sjukvård Avdelningen för Vård och Omsorg , Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hilda Zollitsch Grill, Redaktör, Fysioterapi
 • Dag Ström, Patientsäkerhetsstrateg, MD

Senaste nyheterna

Fysioterapi för en hållbar utveckling

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter saml...

Debatt: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

2023-10-03 09:20

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny...

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...