Bästa poster på Fysioterapi 2015 – Fysioterapeuterna

2015-10-22 17:53

Fysioterapi 2019

Bästa poster på Fysioterapi 2015

Gunilla Lundahls poster utsågs till Bästa poster på Fysioterapi 2015. Priset utses av deltagarna på Fysioterapi 2015 genom röstning.

Gunilla Lundahls poster inom kategorin Barn och ungdom har titeln "Referensvärden för aktiv och passiv ledrörlighet, lateralflexion och rotation, i cervikalryggen hos barn i åldern 6-9 år - En tvärsnittsstudie".

Abstractdetaljer

Bakgrund:

Ledrörlighet varierar mellan olika individer och påverkas av faktorer som ålder, kön och om rörelseuttaget är aktivt eller passivt. Referensvärden för passiv ledrörlighet (PROM) i cervikalryggen saknas för barn i åldrarna 6-9 år.

Syfte:

Ta fram referensvärden för aktiv och passiv ledrörlighet i cervikalryggen hos barn i åldern 6-9 år utan kända nackproblem.

Metod:

67 barn inkluderades och mättes i ryggliggande med stor gradskiva och arthrodial protractor. Barn som haft congenital muscular torticollis eller hade andra kända nackproblem exkluderades.

Resultat:

Svenska barn utan kända nackproblem i åldrarna 6-9 år har en aktiv ledrörlighet i cervikalryggen motsvarande 56° i lateralflexion och 86° i rotation och en passiv ledrörlighet motsvarande 61° i lateralflexion och 94° i rotation. Skillnaden mellan aktiv och passiv rörlighet var signifikant. Även skillnaden mellan höger och vänster rotation samt mellan flickor och pojkar var signifikant. Däremot fanns inga tendenser på ökad eller minskad ledrörlighet i förhållande till ålder mellan 6-9 år.

Konklusion:

Ledrörlighet (ROM) minskar med åldern och barn 6-9 år har mindre ROM i cervikalryggen än 3-5-åringar och spädbarn, men större ROM än vuxna.

Vinnande poster. Foto: Peter Karlsson/Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...