Bästa poster på Fysioterapi 2015 – Fysioterapeuterna

2015-10-22 17:53

Fysioterapi 2019

Bästa poster på Fysioterapi 2015

Gunilla Lundahls poster utsågs till Bästa poster på Fysioterapi 2015. Priset utses av deltagarna på Fysioterapi 2015 genom röstning.

Gunilla Lundahls poster inom kategorin Barn och ungdom har titeln "Referensvärden för aktiv och passiv ledrörlighet, lateralflexion och rotation, i cervikalryggen hos barn i åldern 6-9 år - En tvärsnittsstudie".

Abstractdetaljer

Bakgrund:

Ledrörlighet varierar mellan olika individer och påverkas av faktorer som ålder, kön och om rörelseuttaget är aktivt eller passivt. Referensvärden för passiv ledrörlighet (PROM) i cervikalryggen saknas för barn i åldrarna 6-9 år.

Syfte:

Ta fram referensvärden för aktiv och passiv ledrörlighet i cervikalryggen hos barn i åldern 6-9 år utan kända nackproblem.

Metod:

67 barn inkluderades och mättes i ryggliggande med stor gradskiva och arthrodial protractor. Barn som haft congenital muscular torticollis eller hade andra kända nackproblem exkluderades.

Resultat:

Svenska barn utan kända nackproblem i åldrarna 6-9 år har en aktiv ledrörlighet i cervikalryggen motsvarande 56° i lateralflexion och 86° i rotation och en passiv ledrörlighet motsvarande 61° i lateralflexion och 94° i rotation. Skillnaden mellan aktiv och passiv rörlighet var signifikant. Även skillnaden mellan höger och vänster rotation samt mellan flickor och pojkar var signifikant. Däremot fanns inga tendenser på ökad eller minskad ledrörlighet i förhållande till ålder mellan 6-9 år.

Konklusion:

Ledrörlighet (ROM) minskar med åldern och barn 6-9 år har mindre ROM i cervikalryggen än 3-5-åringar och spädbarn, men större ROM än vuxna.

Vinnande poster. Foto: Peter Karlsson/Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Fysioterapi för en hållbar utveckling

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter saml...

Debatt: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

2023-10-03 09:20

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny...

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...