2015-04-09 12:42

Påverkansarbete, Utbildning

Behov av strukturerad fortbildning

I ett brev till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyfter Fysioterapeuterna och flera andra förbund fram behovet av en strukturerad fortbildning för samtliga legitimationsyrken och kuratorer.

Bakgrunden är utredningen "Yrkekvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande, SOU 2014:19" där förslaget finns att Socialstyrelsen i samråd med arbetsmarknadens parter skapar en föreskrift för fortbildning.

I brevet lyfts nödvändigheten av att inkludera alla legitimationsyrken och kuratorer i den fortsatta beredningen av frågan, eftersom behovet av reglerad fortbildning är lika stor för samtliga professioner.

Brevet till Gabriel Wikström har, förutom Fysioterapeuterna, undertecknats av SRAT, Sveriges Psykologförbund, Dietisternas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA).

Läs brevet till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Senaste nyheterna

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...