Behov av strukturerad fortbildning – Fysioterapeuterna

2015-04-09 12:42

Påverkansarbete, Utbildning

Behov av strukturerad fortbildning

I ett brev till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyfter Fysioterapeuterna och flera andra förbund fram behovet av en strukturerad fortbildning för samtliga legitimationsyrken och kuratorer.

Bakgrunden är utredningen "Yrkekvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande, SOU 2014:19" där förslaget finns att Socialstyrelsen i samråd med arbetsmarknadens parter skapar en föreskrift för fortbildning.

I brevet lyfts nödvändigheten av att inkludera alla legitimationsyrken och kuratorer i den fortsatta beredningen av frågan, eftersom behovet av reglerad fortbildning är lika stor för samtliga professioner.

Brevet till Gabriel Wikström har, förutom Fysioterapeuterna, undertecknats av SRAT, Sveriges Psykologförbund, Dietisternas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA).

Läs brevet till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...