Debatt: Hjärtsjuka får inte livsviktig eftervård och rehabilitering – Fysioterapeuterna

Uppdaterad: 2015-02-26 09:10 Publicerad: 2015-02-25 09:36

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Hjärtsjuka får inte livsviktig eftervård och rehabilitering

Många hjärtsjuka får inte den eftervård och rehabilitering som de har behov av. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal tillsammans med Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt-Lung i en debattartikel i Dagens Medicin idag.

Socialstyrelsen har nyligen presenterat förslag till nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. I riktlinjerna rekommenderas starkt värdet av fysisk träning inom hjärtrehabiliteringen efter hjärtsjukdom. Fysisk träning vid sådana tillstånd har ett starkt stöd i forskningen och träning är en mycket kostnadseffektiv åtgärd som kan förbättra förutsättningarna för att normalt liv för upp till 25 procent av de som haft en hjärtsjukdom. Trots denna kunskap underutnyttjas insatsen kraftigt i hela Sverige idag.

Tillgången är även ojämlikt fördelad och det syns tydliga skillnader beroende på var i landet du bor. Ofta beror det på just närheten till ett sjukhus eller center med utbyggt och anpassad träningsverksamhet. Fysioterapeuter är en profession som har specifik kunskap om hur personer som drabbas av olika hjärtsjukdomar kan förbättra sin hälsa och återgång till ett normalt liv. Inom hjärtrehabiliteringen kan fysioterapeuter ta fram ett skräddarsytt träningsprogram för var och ens särskilda behov och insatsen är mycket kostnadseffektiv då den huvudsakligen ges i grupp.

Likafullt får inte alla patienter tillgång till en fysioterapeut. För personer med kranskärlssjukdom får endast 40 procent hjärtrehabilitering och för personer med kronisk hjärtsvikt får enbart 3 procent livsnödvändig träning. Aktuell forskning visar att dödligheten efter kranskärlsjukdom minskade med hela 26 procent efter då patienten fick adekvat rehabilitering med fysisk träning. Andra studier har visat att för hjärtsviktspatienterna minskade återinläggningarna flerdubbelt efter anpassad fysisk träning. Till detta ska naturligtvis faktorer som förbättrade blodfetter och blodtryck tilläggas likväl som ökad livskvalitet.

Dessutom finns det idag alldeles för få specialistutbildade fysioterapeuter inom hjärtrehabiliteringen.

Vi uppmanar därför hälso- och sjukvårdens huvudmän att se över förutsättningarna för att erbjuda alla personer med hjärtsjukdom en livsnödvändig hjärtrehabilitering. Regeringens satsning på en kommission för "En samling för jämlik hälsa" bör lyfta frågan om en förstärkt och jämlik hjärtrehabilitering för alla hjärtpatienter.

Inger Ros
ordförande
Riksförbundet Hjärt-Lung

Stefan Jutterdal
ordförande
Fysioterapeuterna

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...