Ersättningsetablering ska beskattas i aktiebolag – Fysioterapeuterna

2015-06-23 13:30

Företagare, Påverkansarbete

Ersättningsetablering ska beskattas i aktiebolag

Förbundet har vunnit en viktig seger som gäller beskattning vid ersättningsetableringar.

Högsta Förvaltningsdomstolen går på förbundets linje som innebär att köp och försäljning av en etablering inom nationella taxan ska hanteras och beskattas i det aktiebolag där verksamheten bedrivs.

Detta gäller dock endast vårdgivare som har bedrivit sin verksamhet i ett aktiebolag och inte för vårdgivare som har bedrivit sin verksamhet i form av enskild firma.

Vad göra?

Om du som vårdgivare tidigare har blivit beskattad som passiv näringsidkare kan du begära omprövning i sak. Detta måste ske senast det sjätte året efter utgången av beskattningsåret då försäljningen av ersättningsetableringen redovisades.

För de som överklagat tidigare men förlorat i någon instans blir det även här en vanlig omprövning som riktas till Skatteverket, under förutsättning att det aktuella beslutet avviker från nyare rättspraxis (den ovannämnda domen).

Mallar och mer att läsa inför en överklagandeprocess

Medlemsförmån som kräver inloggning. Logga in via länken längst upp till höger på denna webbplats.

Senaste nyheterna

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...

Kvalitetspriset 2023 - intervju

2023-03-02 16:50

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Ta del av en intervju med fysioterapeuten Anne Christenson vid Överviktscentrum, Akademiskt...