Förbundet arbetar aktivt med vårdvalet i Stockholm – Fysioterapeuterna

Uppdaterad: 2015-04-29 08:21 Publicerad: 2015-04-01 14:41

Företagare, Påverkansarbete, Vårdval, Specialistordning

Förbundet arbetar aktivt med vårdvalet i Stockholm

Fysioterapeuterna bedriver ett intensivt påverkansarbete med anledning av förändringar i villkoren för specialiserat vårdval fysioterapi i Stockholm, däribland en sänkning i ersättningsnivåerna med fem procent från 1 juni.

Fysioterapeuterna centralt och Medlemsföreningen Stockholms Privata Fysioterapeuter inom Distrikt Stockholm, arbetar tillsammans i denna mycket viktiga fråga för att värna våra medlemmars villkor och förutsättningar för att kunna arbeta inom specialiserat vårdval fysioterapi i Stockholms läns landsting.

Senaste nytt

Stockholms Privata Fysioterapeuter har idag skickat ut ett medlemsbrev till samtliga medlemmar i Distrikt Stockholm. Ett brev har även gått ut från Stockholms läns landsting till de vårdgivare som berörs av beslutet om förändringarna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen presenterade igår sitt förslag på hur villkoren och ersättningsnivåerna ska se ut från 1 juni. Den nya ersättningsbilagan presenteras på sidan 24ff. Det som överraskade positivt i förslaget är att ersättningstaket på 1 100 000 kronor kvarstår oförändrat.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till förändringar i förfrågningsunderlag

Förbundet har även muntligen fått besked om att den aviserade utredningen om det är möjligt att begränsa nya ansökningar inom specialiseringsområdena idrottsmedicin och OMT (Ortopedisk Manuell Terapi), är skjuten på framtiden.

Nya sökande specialiserat vårdval

För nya sökande gäller att kompletta ansökningshandlingar måste vara Stockholms läns landsting, SLL, tillhanda senast 1 oktober 2015, för att ansökan skall hinna handläggas och godkännas.

Viktig information för nya sökande specialiserat vårdval

Vad har förbundet gjort mer?

Sedan tjänstemannaförslaget om sänkta ersättningsnivåer med fem procent presenterades har förbundet arbetat på flera fronter för att påverka politikerna i Stockholms läns landsting. Förutom direktkontakt med politiker och tjänstemän skickades ett pressmeddelande ut vilket resulterade i artiklar i Dagens Nyheter och Dagens Medicin där förbundets ordförande Stefan Jutterdal intervjuades.

Trots protesterna valde Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 mars att fatta beslut om sänkta ersättningsnivåer, vilket ledde fram till den debattartikel som förbundet skrev tillsammas med Läkarförbundet.

Förbundet har därefter fortsatt framföra protester, bland annat genom en skrivelse från medlemsföreningen Stockholms Privata Fysioterapeuter, som också deltagit i samrådsmöten med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen den 25 mars, samt i branschråd den 26 mars. Även en gemensam skrivelse tillsammans med privata vårdgivare inom ramen för branschrådssamarbetet har skickats in till landstinget.

Branschrådets skrivelse till ledande politiker i Stockholms läns landsting 13 mars

Stockholms Privata Fysioterapeuters brev till Stockholms läns landsting 24 mars

 

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...