Förebyggande och rehabiliterande insatser saknas i budgeten – Fysioterapeuterna

2015-09-21 16:07

Påverkansarbete

Förebyggande och rehabiliterande insatser saknas i budgeten

Det finns enskilda delar i regeringens budgetproposition som är positiva, som till exempel satsningar inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Men när man lyfter blicken från enskilda anslagsförändringar, blir det för Fysioterapeuterna tydligt att regeringens politik i alltför stor utsträckning saknar ett viktigt perspektiv. Det handlar om vikten av förebyggande och rehabiliterande insatser.

-Vi behöver ställa om hälso- och sjukvården så att det som idag ofta prioriteras bort, som förebyggande insatser, träning, rehabilitering och hälsofrämjande arbete, istället prioriteras högre. Det kan kosta mer på kort sikt, men innebära stora besparingar på längre sikt, säger ordförande Stefan Jutterdal i ett pressmeddelande.

Tre tydliga exempel där fysioterapeuters kunskap kan användas bättre

  • Samhällets kostnader för fallolyckor, som 2012 uppgick till 24, 6 miljarder kronor. Det är högre än kostnaden för trafikolyckor! Här skulle vi kunna spara mycket resurser och mycket mänskligt lidande, om det förebyggande och rehabiliterande arbetet i vården och omsorgen ansågs som viktigare. Det hade verkligen varit både önskvärt och på tiden att regeringen särskilt hade pekat ut behovet av fysioterapeuter i äldreomsorgen, men inget sådant fokus finns i budgetpropositionen. 
  • De ökande kostnaderna för sjukskrivningar. 2016 kommer vi att lägga drygt 43 miljarder kronor på sjukpenning och rehabilitering. Jämför det med de drygt 34 miljarder som staten lägger på hälso- och sjukvård. Ett större fokus på förebyggande och rehabiliterande insatser, som fysioterapeuter kan bidra med, skulle även inom sjukskrivningen kunna bidra med minskat mänskligt lidande och lägre kostnader. 
  • Patienter med smärta och besvär från rörelseorganen får sällan omedelbar och adekvat hjälp, trots att de flesta patienter med exempelvis ländryggssmärta skulle kunna få god vård med tidigt insatt behandling av en fysioterapeut. Regeringen och landstingen borde lyssna på Fysioterapeuternas förslag att alla patienter med problem i rörelseorganen direkt ska hänvisas till en fysioterapeut som första instans inom primärvården. Med ett sådant arbetssätt frigörs resurser, patientflöden blir smidigare och behandlingsperioden för patienterna blir kortare.

Fysioterapeuterna kommer framöver att öka sina ansträngningar för att politiken ska förstå vikten av förebyggande och rehabiliterande insatser, liksom hur fysioterapeuter kan bidra till en mer jämlik och mer effektiv hälso- och sjukvård och omsorg. Budgetpropositionen för 2016 tydliggör att detta perspektiv alltjämt saknas.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...