Landstinget i Kalmar inför fysioterapeut direkt – Fysioterapeuterna

2015-09-18 12:38

Påverkansarbete

Landstinget i Kalmar inför fysioterapeut direkt

Landstingsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att införa fysioterapeut som första vårdkontakt inom primärvården på bred front. Införandet ska ske inom de befintliga ekonomiska ramarna.

Projekt permanentas

Det innebär att det projekt som genomförts som pilot (1 april 2014-31 mars 2015) på flera vårdenheter i Kalmar län permanentas.

Projektet testade en arbetsmodell där patienter med besvär från rörelse– och stödjeorganen av den mottagande sjuksköterskan på hälsocentralen hänvisades från hälsocentral till fysioterapeut.

Det ändrade flödet syftade till att förbättra omhändertagandet av aktuell patientgrupp. Patienterna med dessa behov fick, av den mottagande sjuksköterskan på hälsocentralen, en tid bokad till fysioterapeut vid första kontakt med hälsocentralen.

Det preliminära resultatet av de 755 patienter som har ingått i projektet visade att;

  • Majoriteten tillika 74 procent av patienterna, endast behövde 1-2 besök hos fysioterapeuten.
  • Vid 3-månadersuppföljningen hade 5 procent i målgruppen varit sjukskrivna för sina besvär och 4 procent sökt läkare för aktuella besvär.
  • 90  procent av målgruppen blev färdigbehandlade utan att träffa läkare, där det i resterade 10 procent innefattade sedvanligt samarbete kring patienten.

Positiva slutsatser

Slutsatser är bland annat att ett tidigt omhändertagande gynnar tillfrisknandet, vilket sannolikt påverkar sjukskrivningstalet i positiv riktning och därmed är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ytterligare en samverkansvinst är det ökade samarbetet mellan hälsocentral och rehabiliteringsenhet, vilket gynnat arbetet och ökat förståelsen för varandras kompetenser och skapat effekter utanför projektets ramar.

Projektet är avslutat och det goda resultat har för avsikt att spridas och införas länsövergripande under planperioden 2016-2018.

Slutrapport Fysioterapeut som första kontakt - Landstinget i Kalmar län

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...