Landstinget i Kalmar inför fysioterapeut direkt – Fysioterapeuterna

2015-09-18 12:38

Påverkansarbete

Landstinget i Kalmar inför fysioterapeut direkt

Landstingsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att införa fysioterapeut som första vårdkontakt inom primärvården på bred front. Införandet ska ske inom de befintliga ekonomiska ramarna.

Projekt permanentas

Det innebär att det projekt som genomförts som pilot (1 april 2014-31 mars 2015) på flera vårdenheter i Kalmar län permanentas.

Projektet testade en arbetsmodell där patienter med besvär från rörelse– och stödjeorganen av den mottagande sjuksköterskan på hälsocentralen hänvisades från hälsocentral till fysioterapeut.

Det ändrade flödet syftade till att förbättra omhändertagandet av aktuell patientgrupp. Patienterna med dessa behov fick, av den mottagande sjuksköterskan på hälsocentralen, en tid bokad till fysioterapeut vid första kontakt med hälsocentralen.

Det preliminära resultatet av de 755 patienter som har ingått i projektet visade att;

  • Majoriteten tillika 74 procent av patienterna, endast behövde 1-2 besök hos fysioterapeuten.
  • Vid 3-månadersuppföljningen hade 5 procent i målgruppen varit sjukskrivna för sina besvär och 4 procent sökt läkare för aktuella besvär.
  • 90  procent av målgruppen blev färdigbehandlade utan att träffa läkare, där det i resterade 10 procent innefattade sedvanligt samarbete kring patienten.

Positiva slutsatser

Slutsatser är bland annat att ett tidigt omhändertagande gynnar tillfrisknandet, vilket sannolikt påverkar sjukskrivningstalet i positiv riktning och därmed är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ytterligare en samverkansvinst är det ökade samarbetet mellan hälsocentral och rehabiliteringsenhet, vilket gynnat arbetet och ökat förståelsen för varandras kompetenser och skapat effekter utanför projektets ramar.

Projektet är avslutat och det goda resultat har för avsikt att spridas och införas länsövergripande under planperioden 2016-2018.

Slutrapport Fysioterapeut som första kontakt - Landstinget i Kalmar län

Senaste nyheterna

Elevhälsa + fysioterapeut = sant

2021-05-07 09:41

Teamet som arbetar med elevhälsan behöver byggas ut med fler professioner, t.ex. fysioterapeuter,...

Ny satsning på webbinarium

2021-05-06 14:46

Utbildning, Medlemsförmån

Behöver du inspiration eller vill vidareutveckla dina kunskaper? Idag går utvecklingen snabbare ä...

Beställ affischer och knappar till Fysioterapins Dag

2021-04-27 09:34

Påverkansarbete, Medlemsförmån

Inför Internationella Fysioterapins Dag den 8 september finns det fyra nya affischer och en knapp...

Nominera till Årets fysioterapeut!

2021-04-26 08:21

Årets fysioterapeut

Du kan nominera den person som du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut 2021. Vi behöver...

Invald som vice ordförande i AkademikerAlliansen

2021-04-23 09:50

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne, som är ordförande i Fysioterapeuternas Rådet för arbetsliv...