Nära 2 miljoner till förbundets levnadsvaneprojekt – Fysioterapeuterna

2015-05-25 10:21

Levnadsvanor, Påverkansarbete

Nära 2 miljoner till förbundets levnadsvaneprojekt

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 1 990 000 kronor i år i statsbidrag till förbundets projekt för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Av det totalt beviljade beloppet får 1 690 000 kronor användas till de egna aktiviteterna:

  1. Stark inför operation – stark för livet (Kunskapsstöd om tillämpning av fysisk aktivitet och träning riktat till personal som träffar patienter som tillhör riskgrupper och ska eller har genomgått bukkirurgi.)
  2. Regionala workshops (Uppföljning, förankring och fördjupning av implementeringen av de nationella riktlinjerna)
  3. Deltagande på Fysioterapi 2015 (symposium om levnadsvanor)
  4. Utveckling av hemsidan (utveckla en professionsgemensam struktur för information med kunskap, arbetsmaterial, vägledning och kontakt.)
  5. Opinionsbildning i Almedalen och på Medicinska Riksstämman (medverka i dialog och erbjuda information.)

Resterande belopp (300 000 kronor) får användas för deltagande i Socialstyrelsen aktiviteter kring implementeringen.

Totalt delar Socialstyrelsen i år ut 10 miljoner kronor till sju olika organisationer för implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Kommentarer

Lennart Dückhow  •  2015-05-25  •  23:40

Mycket positivt att SOS stödjer denna för fysioterapin så viktiga uppgift.Prevention är en kunskapskrävande del och viktigt mål i fysioterapeutens behandling. Behovet är stort !

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...