Nära 2 miljoner till förbundets levnadsvaneprojekt – Fysioterapeuterna

2015-05-25 10:21

Levnadsvanor, Påverkansarbete

Nära 2 miljoner till förbundets levnadsvaneprojekt

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 1 990 000 kronor i år i statsbidrag till förbundets projekt för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Av det totalt beviljade beloppet får 1 690 000 kronor användas till de egna aktiviteterna:

  1. Stark inför operation – stark för livet (Kunskapsstöd om tillämpning av fysisk aktivitet och träning riktat till personal som träffar patienter som tillhör riskgrupper och ska eller har genomgått bukkirurgi.)
  2. Regionala workshops (Uppföljning, förankring och fördjupning av implementeringen av de nationella riktlinjerna)
  3. Deltagande på Fysioterapi 2015 (symposium om levnadsvanor)
  4. Utveckling av hemsidan (utveckla en professionsgemensam struktur för information med kunskap, arbetsmaterial, vägledning och kontakt.)
  5. Opinionsbildning i Almedalen och på Medicinska Riksstämman (medverka i dialog och erbjuda information.)

Resterande belopp (300 000 kronor) får användas för deltagande i Socialstyrelsen aktiviteter kring implementeringen.

Totalt delar Socialstyrelsen i år ut 10 miljoner kronor till sju olika organisationer för implementeringen av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Kommentarer

Lennart Dückhow  •  2015-05-25  •  23:40

Mycket positivt att SOS stödjer denna för fysioterapin så viktiga uppgift.Prevention är en kunskapskrävande del och viktigt mål i fysioterapeutens behandling. Behovet är stort !

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...