Ny vårdvalspolicy beslutad – Fysioterapeuterna

2015-12-17 13:18

Företagare, Påverkansarbete, Vårdval

Ny vårdvalspolicy beslutad

Vid sitt möte idag tog förbundsstyrelsen beslut om förbundets nya vårdvalspolicy.

Fysioterapeuterna är i grunden positiva till vårdval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). För att fler patienter ska få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård arbetar Fysioterapeuterna för att fysioterapeutisk kompetens ska tillvaratas bättre när vårdval utformas.

För att vårdvalet ska fungera optimalt måste det utformas utifrån regionala förutsättningar. Fysioterapeuternas vårdvalspolicy tar inte ställning till vilken vårdvalsmodell som är mest lämplig. Syftet med policyn är istället att ge allmänna riktlinjer för hur olika vårdvalssystem kan förbättras så att fysioterapeutisk kompetens i ökad utsträckning görs tillgänglig.

Senaste nyheterna

Replik: Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker

2022-11-25 08:52

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Om vi kan skydda unga från att fastna i nikotinberoende så skyddar vi dem även från alkoholmissbr...

Missa inte att nominera till Kvalitetspriset 2023

2022-11-22 15:54

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Fram till 15 december kan du nominera verksamheter till Kvalitetspriset 2023.

Förändringar på webbplatsen

2022-11-21 09:09

Under november-december kommer det att ske en del förändringar här på fysioterapeuterna.se.

Nytt beslut: flytt av etablering möjlig i Region Stockholm

2022-11-17 11:13

Fysioterapeuterna

Nu blir det möjligt för dig med etablering inom Region Stockholm att ansöka om att flytta din...

Debatt: Behåll det etablerade begreppet mar

2022-11-15 09:23

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Idag lämnar Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter våra remissvar på utredningen En...