Ny vårdvalspolicy beslutad – Fysioterapeuterna

2015-12-17 13:18

Företagare, Påverkansarbete, Vårdval

Ny vårdvalspolicy beslutad

Vid sitt möte idag tog förbundsstyrelsen beslut om förbundets nya vårdvalspolicy.

Fysioterapeuterna är i grunden positiva till vårdval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). För att fler patienter ska få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård arbetar Fysioterapeuterna för att fysioterapeutisk kompetens ska tillvaratas bättre när vårdval utformas.

För att vårdvalet ska fungera optimalt måste det utformas utifrån regionala förutsättningar. Fysioterapeuternas vårdvalspolicy tar inte ställning till vilken vårdvalsmodell som är mest lämplig. Syftet med policyn är istället att ge allmänna riktlinjer för hur olika vårdvalssystem kan förbättras så att fysioterapeutisk kompetens i ökad utsträckning görs tillgänglig.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...