Debatt: Fysioterapeuter är högst lämpade att ställa diagnoser – Fysioterapeuterna

2016-11-03 09:57

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Fysioterapeuter är högst lämpade att ställa diagnoser

Att låta hälso- och sjukvården stanna kvar i förlegade och ineffektiva mönster där professionernas kompetens inte tas tillvara gagnar inte patienterna, skriver ordförande Stefan Jutterdal och distriktsläkare Olof Englund, medicinsk samordnare för primärvården Region Jämtland Härjedalen, i en replik på Dagens Medicins sajt.

Repliken i fulltext

I en tid då vi behöver tänka nytt för att arbeta smartare, effektivare och mer patientsäkert skriver Birger Birger Bylander, pensionerad ortoped, Lomma, en debattartikel i Dagens Medicin (nr 43-44/16) att fysioterapeuternas "primära uppgift inte är att ställa diagnos", samt att "denna situation ger stort utrymme för gissningar och spekulationer".

Hans resonemang kan inte vara mer fel. Svensk hälso- och sjukvård är i förändring och framtidens utmaningar ställer allt högre krav på att leverera inom de resursramar som finns, både personellt och kostnadsmässig. Allt för att patienterna ska få den bästa hälso- och sjukvården och för att varje skattekrona ska användas effektivt.

En förutsättning för att kunna klara av det är att tänka nytt, jobba effektivt och använda alla de professioner och resurser som finns inom hälso- och sjukvården på bästa sätt.

Att fysioterapeuter kan och har rätt att ställa diagnos borde vara väl känt. Det kan göras som en funktionsdiagos uttryckt i termer enligt ICF. Men fysioterapeuter ställer också diagnos enligt medicinsk terminologi (ICD 10-SE), beroende på fysioterapeutens kompetens och i de fall det bedöms att en specifik medicinsk diagnostik ställd av läkare inte krävs.

Ett framgångsrikt exempel på nytänkande och framåtanda är ett projekt i Region Jämtland Härjedalen, som omnämns i debattartikeln, där fysioterapeuter sedan i våras skriver röntgenremisser. Här har fysioterapeuterna fått adekvat utbildning i att skriva röntgenremisser och det utökade ansvarsområdet sker under ordnade och patientsäkra former. Resultatet är mycket glädjande, framförallt för patienterna. väntetiderna har kortats, de är nöjda och från röntgen är man också mycket nöjd. Enligt verksamhetsutvecklare Kristine Bergström (Dagens Medicin nr 40/16) är kvaliteten på remisserna jämförbara med dem som läkarna skriver.

Birger Bylander tycker att "vi underskattar våra gränser och uppgifter i olika yrkesroller." Vi tror att det är precis tvärtom, och vi tror att det är viktigt att ha patienterna i fokus. Om patienterna får det bättre, vårdköerna förkortas och utvecklingen är patientsäker, varför ska vi då bromsa en positiv utveckling? Det är oroande att Bylander vill att hälso- och sjukvården ska stanna kvar i förlegade och ineffektiva mönster där professionernas kompetens inte tas tillvara och det gagnar framförallt inte de vi finns till för; patienterna.

Stefan Jutterdal

Ordförande, Fysioterapeuterna

Olof Englund

Distriktsläkare och medicinsk samordnare för primärvården, Region Jämtland Härjedalen

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Senaste nyheterna

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...

Kvalitetspriset 2023 - intervju

2023-03-02 16:50

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Ta del av en intervju med fysioterapeuten Anne Christenson vid Överviktscentrum, Akademiskt...