Uppdaterad: 2016-04-29 12:54 Publicerad: 2016-04-27 08:47

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Praktik på annan ort tvingar studenter att ta extralån

Nära en fjärdedel av hälso- och sjukvårdsstudenterna på Umeå universitet funderar på att hoppa av sina studier på grund av dubbla boendekostnader vid praktik utanför ordinarie studieorten. Landstingen i Norrland tillsammans med Umeå universitet och Luleå Tekniska Universitet bör ta sitt ansvar och förbättra förutsättningarna för studenterna. Det skriver bland annat Studentsektionens ordförande Philip Ohlsson och Marita Lindqvist, ordförande, Distrikt Västerbotten, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Svensk högskoleutbildning är idag inte avgiftsfri utan är i en del fall snarare så skuldsättande att den inte går att genomföra. Detta gäller i synnerhet den som studerar till sjuksköterska, fysioterapeut, logoped eller arbetsterapeut i Norrland.

Hösten 2015 gjorde Umeå Medicinska Studentkår en enkätundersökning i vilken 15 procent svarat att de behövt ta lån utöver studielån. Enligt undersökningen, som riktades mot hälso- sjukvårdsstudenter vid Umeå universitet, är orsaken dubbla boendekostnader vid praktik utanför ordinarie studieort.

Nästan en fjärdedel av de svarande hälso- sjukvårdsstudenterna har övervägt att avbryta sina studier på grund av merkostnader vid praktik. Detta är oroväckande, särskilt eftersom flertalet av de tillfrågade studenterna utbildar sig till bristyrken såsom sjuksköterska, arbetsterapeut eller logoped. I Norrland är bristen på dessa yrken särskilt påtaglig i och med att medelåldern ökar och att landstingen kämpar med stora pensionsavgångar.

I högskolelagen står det att utbildning ska vara avgiftsfri för studenter inom EU. Det är rimligt att ifrågasätta om svensk utbildning verkligen är avgiftsfri när dolda kostnader för dubbel bosättning bäddas in i obligatoriska praktikmoment.

Sveriges Radio Norrbotten sände den 26 mars ett reportage om en sjuksköterskestudent från Luleå tekniska universitet (LTU) vars slutpraktik i Gällivare skulle medföra 10 800 kronor i bara dubbla boendekostnader. Sjuksköterskestudenten vittnade även om, i linje med studentkårens undersökning, att två kurskamrater planerat ta studieuppehåll efter att ha tilldelats praktik utanför studieorten, i Gällivare respektive Kiruna, på grund av de extra boendekostnader som detta skulle medföra. Problemen med dubbla boendekostnader vid praktik är alltså troligtvis universitetsöverskridande och inte bara ett lokalt problem avgränsat till Umeå universitet.

Fördelarna med en genomförbar praktik för alla är uppenbara: Om ingen behövde avbryta sin utbildning på grund av ekonomiska skäl så skulle genomströmningen av studenter vid universiteten öka och antalet framtida medarbetare i hälso- och sjukvård bli fler. Praktiken är en ovärderlig rekryteringsmöjlighet för landstingen i jakten på kvalificerad personal.

Med anledning av det svåra bemanningsläget bör landstingen i Norrland tillsammans med Umeå universitet och LTU ta sitt ansvar och förbättra förutsättningarna för studenterna. Varje termin är det tusentals praktiserande hälso-sjukvårdsstudenter i Norrland som är fördelade över sammanlagt fyra landsting. Hur många som hittills avbrutit sina studier kan vi bara spekulera om.

Allt detta mynnar ut i en enda samhällsangelägen fråga: Hur tänker landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten, region Jämtland-Härjedalen, Umeå universitet och LTU agera utifrån dagsläget där studenter inte kan fullfölja sina studier samtidigt som hälso- sjukvården i Norrland har brist på medarbetare och behöver rekrytera?

Alexander Siotis, Kårordförande, Umeå Medicinska Studentkår
Jessica Östberg, Vice ordförande, Vårdförbundet, Avdelnin Västerbotten
Solweig Brändström Kretsordförande, Västerbotten, Sveriges Arbetsterapeuter
Marita Lindqvist, Ordförande, Fysioterapeuterna, Distrikt Västerbotten
Philip Ohlsson, Ordförande, Fysioterapeuternas Studentsektion

Senaste nyheterna

Nya faktablad att beställa: Fysioterapi ger resultat

2019-05-17 10:47

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har...

Se webbsänt seminarium om träning för seniorer

2019-05-13 09:03

Påverkansarbete, Rörelselyft

Torsdag den 16 maj kl 8:00 direktsände Fysioterapeuterna ett seminarium på webben om träning för...

Nominera: Vem ska bli Årets fysioterapeut 2019?

2019-05-08 08:51

Årets fysioterapeut

Nu kan du nominera den person som du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut 2019.

Dags att beställa material till Fysioterapins Dag!

2019-04-26 10:59

Påverkansarbete, Medlemsförmån, Rörelselyft

I år infaller Fysioterapins Dag den 8 september på en söndag, vilket gör att det går lika bra att...

Debatt: Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker

2019-04-23 14:23

Påverkansarbete, Debattartikel

Elever med funktionsnedsättning har sämre måluppfyllelse i skolan än andra elever. Därför behöver...