2016-11-20 13:58

Kongress 2016

Kongressen antog värdegrund

Fysioterapeuternas kongress tog under söndagseftermiddagen beslut om att anta en värdegrund för förbundet med ledorden; I rörelse, trovärdiga och tillsammans.

Bakgrunden till värdegrunden är det beslut som kongressen 2012 fattade om att det ska genomföras ett värdgrundsarbete i förbundet. Det har skett genom att förbundsstyrelsen, distriktsrådet, etiska rådet, professionsrådet, framtidsgruppen, några distriktsstyrelser samt kansliet deltagit. Utifrån de diskussioner som förts har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till Fysioterapeuternas värdegrund, som antogs av kongressen.

Tanken är att värdegrunden ska genomsyra förbundets alla delar och innebär att förbundet ska arbeta på ett sätt så att vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling, att vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga och att vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Värdegrunden utgår naturligt från allas lika värde och möjlighet, där Fysioterapeuterna vill vara en del av och bidra till ett inkluderande samhälle som bygger på jämlikhet, mångfald och respekt för alla människor. En stark värdegrund gör det möjligt för oss att med kraft förändra arbetsliv, hälso- och sjukvård och samhälle.

Fysioterapeuternas värdegrund

I rörelse

Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling.

Trovärdiga

Vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga.

Tillsammans

Vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Senaste nyheterna

Rekommenderade lägsta arvoden för 2021

2021-01-13 15:26

Företagare, Medlemsförmån

Nu finns 2021-års rekommenderade lägsta arvoden till dig som fysioterapeut eller sjukgymnaster so...

Nominera till vetenskapliga rådet

2021-01-11 10:27

Nu kan du nominera ledamöter till Fysioterapeuternas Vetenskapliga råd senast den 2 februari.

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...