Kongressen antog värdegrund – Fysioterapeuterna

2016-11-20 13:58

Kongress 2016

Kongressen antog värdegrund

Fysioterapeuternas kongress tog under söndagseftermiddagen beslut om att anta en värdegrund för förbundet med ledorden; I rörelse, trovärdiga och tillsammans.

Bakgrunden till värdegrunden är det beslut som kongressen 2012 fattade om att det ska genomföras ett värdgrundsarbete i förbundet. Det har skett genom att förbundsstyrelsen, distriktsrådet, etiska rådet, professionsrådet, framtidsgruppen, några distriktsstyrelser samt kansliet deltagit. Utifrån de diskussioner som förts har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till Fysioterapeuternas värdegrund, som antogs av kongressen.

Tanken är att värdegrunden ska genomsyra förbundets alla delar och innebär att förbundet ska arbeta på ett sätt så att vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling, att vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga och att vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Värdegrunden utgår naturligt från allas lika värde och möjlighet, där Fysioterapeuterna vill vara en del av och bidra till ett inkluderande samhälle som bygger på jämlikhet, mångfald och respekt för alla människor. En stark värdegrund gör det möjligt för oss att med kraft förändra arbetsliv, hälso- och sjukvård och samhälle.

Fysioterapeuternas värdegrund

I rörelse

Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling.

Trovärdiga

Vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga.

Tillsammans

Vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Senaste nyheterna

Elevhälsa + fysioterapeut = sant

2021-05-07 09:41

Teamet som arbetar med elevhälsan behöver byggas ut med fler professioner, t.ex. fysioterapeuter,...

Ny satsning på webbinarium

2021-05-06 14:46

Utbildning, Medlemsförmån

Behöver du inspiration eller vill vidareutveckla dina kunskaper? Idag går utvecklingen snabbare ä...

Beställ affischer och knappar till Fysioterapins Dag

2021-04-27 09:34

Påverkansarbete, Medlemsförmån

Inför Internationella Fysioterapins Dag den 8 september finns det fyra nya affischer och en knapp...

Nominera till Årets fysioterapeut!

2021-04-26 08:21

Årets fysioterapeut

Du kan nominera den person som du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut 2021. Vi behöver...

Invald som vice ordförande i AkademikerAlliansen

2021-04-23 09:50

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne, som är ordförande i Fysioterapeuternas Rådet för arbetsliv...