Kongressen antog värdegrund – Fysioterapeuterna

2016-11-20 13:58

Kongress 2016

Kongressen antog värdegrund

Fysioterapeuternas kongress tog under söndagseftermiddagen beslut om att anta en värdegrund för förbundet med ledorden; I rörelse, trovärdiga och tillsammans.

Bakgrunden till värdegrunden är det beslut som kongressen 2012 fattade om att det ska genomföras ett värdgrundsarbete i förbundet. Det har skett genom att förbundsstyrelsen, distriktsrådet, etiska rådet, professionsrådet, framtidsgruppen, några distriktsstyrelser samt kansliet deltagit. Utifrån de diskussioner som förts har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till Fysioterapeuternas värdegrund, som antogs av kongressen.

Tanken är att värdegrunden ska genomsyra förbundets alla delar och innebär att förbundet ska arbeta på ett sätt så att vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling, att vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga och att vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Värdegrunden utgår naturligt från allas lika värde och möjlighet, där Fysioterapeuterna vill vara en del av och bidra till ett inkluderande samhälle som bygger på jämlikhet, mångfald och respekt för alla människor. En stark värdegrund gör det möjligt för oss att med kraft förändra arbetsliv, hälso- och sjukvård och samhälle.

Fysioterapeuternas värdegrund

I rörelse

Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling.

Trovärdiga

Vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga.

Tillsammans

Vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna i Almedalen 2022

2022-05-13 13:34

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Almedalen

Fysioterapeuterna är på plats för årets politikervecka i Almedalen. Vi är medarrangörer för två...

Är du nyfiken på att delta i specialistkommittén?

2022-05-13 13:32

Tre nya ledamöter sökes till specialistkommittén. Nytt sista datum för nominering av ledamöter är...

Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst

2022-05-04 15:02

Kollektivavtal

Parterna inom Svenska kyrkans avtalsområde, där Fysioterapeuterna ingår, är överens om nya avtal....

Ny modell för nationella taxan ska utredas

2022-05-04 14:38

Nationella taxan, Påverkansarbete

Regeringen har beslutat att den nationella taxan för fysioterapeuter och läkare ska utredas och e...

Omvald som vice ordförande i AkademikerAlliansen

2022-04-28 17:35

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne, som är ordförande i Fysioterapeuternas Rådet för arbetsliv...