Kongressen antog värdegrund – Fysioterapeuterna

2016-11-20 13:58

Kongress 2016

Kongressen antog värdegrund

Fysioterapeuternas kongress tog under söndagseftermiddagen beslut om att anta en värdegrund för förbundet med ledorden; I rörelse, trovärdiga och tillsammans.

Bakgrunden till värdegrunden är det beslut som kongressen 2012 fattade om att det ska genomföras ett värdgrundsarbete i förbundet. Det har skett genom att förbundsstyrelsen, distriktsrådet, etiska rådet, professionsrådet, framtidsgruppen, några distriktsstyrelser samt kansliet deltagit. Utifrån de diskussioner som förts har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till Fysioterapeuternas värdegrund, som antogs av kongressen.

Tanken är att värdegrunden ska genomsyra förbundets alla delar och innebär att förbundet ska arbeta på ett sätt så att vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling, att vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga och att vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Värdegrunden utgår naturligt från allas lika värde och möjlighet, där Fysioterapeuterna vill vara en del av och bidra till ett inkluderande samhälle som bygger på jämlikhet, mångfald och respekt för alla människor. En stark värdegrund gör det möjligt för oss att med kraft förändra arbetsliv, hälso- och sjukvård och samhälle.

Fysioterapeuternas värdegrund

I rörelse

Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling.

Trovärdiga

Vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga.

Tillsammans

Vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet.

Senaste nyheterna

Malin Nygren-Bonnier är Årets fysioterapeut 2021

2021-09-08 13:45

Årets fysioterapeut, Påverkansarbete, Covid-19

Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukh...

Ordförandens hälsning på Internationella Fysioterapins Dag

2021-09-08 05:01

Idag, den 8 september, firas Internationella Fysioterapins Dag över hela världen. Se ordförande...

Ordförandens blogg: Ett uppdrag, ett kansli och en reduktion

2021-09-06 10:02

Påverkansarbete

Senaste veckan har det presenterats flera förslag som kommer att påverka förutsättningar för...

Tre webbinarier med fokus på din karriär

2021-08-30 10:41

Fysioterapeuterna, Utbildning, Medlemsförmån, Fysioterapeuternas webbinarium

För dig som är medlem finns tre inspirationsseminarier via webben att ta del av med fokus på din...

I ordförandens blogg: Dags för uppstart och nystart!

2021-08-27 10:02

Påverkansarbete

Grundutbildningen behöver förlängas och det behövs fler fysioterapeuter med specialistkompetens....