Nytt avtal tecknat med SKL – Fysioterapeuterna

2016-12-01 11:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Nytt avtal tecknat med SKL

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har idag skrivit under ett nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Avtalet börjar gälla idag den 1 december 2016.

(På fotot syns Sineva Ribeiro. Vårdförbundets ordförande, Heléne Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuternas ordförande. Foto: Claes Bertilson/SKL.)

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 16

Gällande löneavtal, HÖK-11, har under hösten varit föremål för omförhandling. De förhandlingarna har nu avslutats och resulterat i det nya avtalet; HÖK-16. Avtalet berör cirka 7500 av Fysioterapeuternas medlemmar som är offentliganställda inom kommun- och landstingssektorn.

- Jag är väldigt glad att vi kunnat nå denna överenskommelse för våra medlemmar. Det nya avtalet innebär att de som är anställda av kommuner, regioner och landsting kommer få bättre förutsättningar för kompetensutveckling och fler karriärvägar, två frågor som under lång tid har varit prioriterade för förbundet. I och med detta förbättras även förutsättningarna för en ökad lönespridning och bättre löneutveckling för fysioterapeuter, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Fakta om avtalet mellan Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, SKL/Pacta

  • Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården som är fysioterapeuter, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
  •  Avtalet gäller från 1 december 2016 till 31 mars 2019. Avtalet förlänger gällande avtal som centralt är utan siffersatta nivåer.
  • Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation (medarbetare som roterar mellan dag- och nattjänstgöring, sön- och helgdag eller till vardag och helgdag).
  • De centrala parterna har åtagit sig att utarbeta riktlinjer och rekommendationer om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som beaktar hälsosam arbetsmiljö.
  • Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor.
  • I avtalet betonas att det är sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ges förutsättningar för kompetensutveckling. Detta ska formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
  • De centrala parterna har enats om ett samsynsdokument för utbildningsanställningar. Parterna ska följa upp och utvärdera formen för och utvecklingen av utbildningsanställningar samt antal, fördelning och inriktning. Fokus ska även läggas på hur utbildningsanställningar kan bidra till att stärka specialistsjuksköterskans roll i vården.
  • Fysioterapeuterna och Vårdförbundet förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.
  • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...