Nytt avtal tecknat med SKL – Fysioterapeuterna

2016-12-01 11:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Nytt avtal tecknat med SKL

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har idag skrivit under ett nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Avtalet börjar gälla idag den 1 december 2016.

(På fotot syns Sineva Ribeiro. Vårdförbundets ordförande, Heléne Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuternas ordförande. Foto: Claes Bertilson/SKL.)

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 16

Gällande löneavtal, HÖK-11, har under hösten varit föremål för omförhandling. De förhandlingarna har nu avslutats och resulterat i det nya avtalet; HÖK-16. Avtalet berör cirka 7500 av Fysioterapeuternas medlemmar som är offentliganställda inom kommun- och landstingssektorn.

- Jag är väldigt glad att vi kunnat nå denna överenskommelse för våra medlemmar. Det nya avtalet innebär att de som är anställda av kommuner, regioner och landsting kommer få bättre förutsättningar för kompetensutveckling och fler karriärvägar, två frågor som under lång tid har varit prioriterade för förbundet. I och med detta förbättras även förutsättningarna för en ökad lönespridning och bättre löneutveckling för fysioterapeuter, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Fakta om avtalet mellan Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, SKL/Pacta

  • Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården som är fysioterapeuter, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
  •  Avtalet gäller från 1 december 2016 till 31 mars 2019. Avtalet förlänger gällande avtal som centralt är utan siffersatta nivåer.
  • Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation (medarbetare som roterar mellan dag- och nattjänstgöring, sön- och helgdag eller till vardag och helgdag).
  • De centrala parterna har åtagit sig att utarbeta riktlinjer och rekommendationer om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som beaktar hälsosam arbetsmiljö.
  • Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor.
  • I avtalet betonas att det är sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ges förutsättningar för kompetensutveckling. Detta ska formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
  • De centrala parterna har enats om ett samsynsdokument för utbildningsanställningar. Parterna ska följa upp och utvärdera formen för och utvecklingen av utbildningsanställningar samt antal, fördelning och inriktning. Fokus ska även läggas på hur utbildningsanställningar kan bidra till att stärka specialistsjuksköterskans roll i vården.
  • Fysioterapeuterna och Vårdförbundet förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.
  • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...