Över 3 miljoner i projektpengar – Fysioterapeuterna

2016-05-09 09:47

Levnadsvanor

Över 3 miljoner i projektpengar

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Fysioterapeuterna sammanlagt 3 363 000 kronor till tre olika projekt under 2016. Störst bidrag går till förbundets fortsatta arbete kring levnadsvanor.

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Levnadsvaneprojektet får 2 053 000 kr. Pengarna ska användas för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder. Av dessa pengar går 1 953 000 kronor till fyra olika aktiviteter:

  • Stark inför kirurgi – stark för livet. Kunskapsstöd för patienter
  • Stark inför thoraxkirurgi – stark för livet. Kunskapsstöd för personal
  • Fysioterapeutens samtal om levnadsvanor gör skillnad
  • Opinionsbildning genom bland annat deltagande i Almedalen och utställare i olika sammanhang.

Resterande 100 000 kronor får användas för deltagande i Socialstyrelsen implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförbyggande metoder. Totalt beviljade Socialstyrelsen 10 miljoner kronor till sju olika organisationer.

Bättre vård för kroniska sjukdomar

Fysioterapeuterna beviljas också statsbidrag till två olika projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar, där Socialstyrelsen totalt fördelat 20 253 500 kronor till 26 organisationer.

Projektet "Förebygga kroniska sjukdomar hos ungdomar genom fysisk aktivitet – kunskapsstöd för ungdomsmottagningar" får 720 000 kronor och 590 000 kronor ges till projekten "Rehabilitering av patienter med stroke."

Två projekt får avslag

Förbundet hade även sökt projektpengar till ytterligare två projekt. Båda fick dock avslag. Det handlar om "Kunskapsspridning om levnadsvanors inverkan vid stroke genom en webbutbildning för fysioterapeuter" och "Fysisk aktivitet och träning som behandling och prevention vid diabetes typ-2 – kunskapsstöd för personalen".

Socialstyrelsen motiverar sitt beslut med att ansökningarna "... inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kriterierna för att främja de utvecklingsområden som pekas ut i den nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar."

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...