Över 3 miljoner i projektpengar – Fysioterapeuterna

2016-05-09 09:47

Levnadsvanor

Över 3 miljoner i projektpengar

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Fysioterapeuterna sammanlagt 3 363 000 kronor till tre olika projekt under 2016. Störst bidrag går till förbundets fortsatta arbete kring levnadsvanor.

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Levnadsvaneprojektet får 2 053 000 kr. Pengarna ska användas för insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder. Av dessa pengar går 1 953 000 kronor till fyra olika aktiviteter:

  • Stark inför kirurgi – stark för livet. Kunskapsstöd för patienter
  • Stark inför thoraxkirurgi – stark för livet. Kunskapsstöd för personal
  • Fysioterapeutens samtal om levnadsvanor gör skillnad
  • Opinionsbildning genom bland annat deltagande i Almedalen och utställare i olika sammanhang.

Resterande 100 000 kronor får användas för deltagande i Socialstyrelsen implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförbyggande metoder. Totalt beviljade Socialstyrelsen 10 miljoner kronor till sju olika organisationer.

Bättre vård för kroniska sjukdomar

Fysioterapeuterna beviljas också statsbidrag till två olika projekt för bättre vård vid kroniska sjukdomar, där Socialstyrelsen totalt fördelat 20 253 500 kronor till 26 organisationer.

Projektet "Förebygga kroniska sjukdomar hos ungdomar genom fysisk aktivitet – kunskapsstöd för ungdomsmottagningar" får 720 000 kronor och 590 000 kronor ges till projekten "Rehabilitering av patienter med stroke."

Två projekt får avslag

Förbundet hade även sökt projektpengar till ytterligare två projekt. Båda fick dock avslag. Det handlar om "Kunskapsspridning om levnadsvanors inverkan vid stroke genom en webbutbildning för fysioterapeuter" och "Fysisk aktivitet och träning som behandling och prevention vid diabetes typ-2 – kunskapsstöd för personalen".

Socialstyrelsen motiverar sitt beslut med att ansökningarna "... inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kriterierna för att främja de utvecklingsområden som pekas ut i den nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar."

Senaste nyheterna

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...

Ny version av eFYSS

2023-08-31 10:17

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivit...

Remissutskick om nationella taxan

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Regeringskansliet har den 5 juli gjort remissutskick av utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättr...

Nytt avtal med Vårdföretagarna

2023-07-04 15:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Ett nytt centralt avtal har träffats inom privat sektor med arbetsgivarorganisationen...