Svara på vår framtidsenkät! – Fysioterapeuterna

2016-01-27 11:02

Påverkansarbete, Kongress 2016

Svara på vår framtidsenkät!

Till och med den 15 mars kan du svara på en viktig framtidsenkät. Alla medlemmar välkomnas att bidra med egna reflektioner kring förbundets organisation, profession, hälso- och sjukvårdspolitik med mera.

Distrikt och sektioner uppmuntras också särskilt att ta upp enkätfrågorna i sina styrelser och lämna gemensamma svar på de frågor man ser som angelägna.

Propositioner till kongressen

Enkätsvaren kommer att lägga grunden för förbundsstyrelsens arbete med att ta fram propositioner till kongressen i november. Genom en öppen process kan både diskussioner och beslut bli bättre. Målet är att kongressen ska fatta framåtsyftande beslut som lägger grunden för ökad medlemsnytta, stärkt profession, bättre avtal och villkor och ökad politisk genomslagskraft nästa mandatperiod 2017–2020.

Förbundsstyrelsen kommer också att bjuda in ett antal externa aktörer för att bidra med kunskap och inspiration. Patientföreträdare, arbetsgivarföreträdare, myndigheter, politiker med flera kommeratt få resonera kring hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar och ge reflektioner kring Fysioterapeuternas roll och utveckling.

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...