Svara på vår framtidsenkät! – Fysioterapeuterna

2016-01-27 11:02

Påverkansarbete, Kongress 2016

Svara på vår framtidsenkät!

Till och med den 15 mars kan du svara på en viktig framtidsenkät. Alla medlemmar välkomnas att bidra med egna reflektioner kring förbundets organisation, profession, hälso- och sjukvårdspolitik med mera.

Distrikt och sektioner uppmuntras också särskilt att ta upp enkätfrågorna i sina styrelser och lämna gemensamma svar på de frågor man ser som angelägna.

Propositioner till kongressen

Enkätsvaren kommer att lägga grunden för förbundsstyrelsens arbete med att ta fram propositioner till kongressen i november. Genom en öppen process kan både diskussioner och beslut bli bättre. Målet är att kongressen ska fatta framåtsyftande beslut som lägger grunden för ökad medlemsnytta, stärkt profession, bättre avtal och villkor och ökad politisk genomslagskraft nästa mandatperiod 2017–2020.

Förbundsstyrelsen kommer också att bjuda in ett antal externa aktörer för att bidra med kunskap och inspiration. Patientföreträdare, arbetsgivarföreträdare, myndigheter, politiker med flera kommeratt få resonera kring hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar och ge reflektioner kring Fysioterapeuternas roll och utveckling.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...