Värdet av fysisk träning vid MS och Parkinsons sjukdom måste lyftas fram – Fysioterapeuterna

2016-03-23 10:28

Påverkansarbete

Värdet av fysisk träning vid MS och Parkinsons sjukdom måste lyftas fram

Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Trots ett gott vetenskapligt underlag för att för ”Insatser i form av konditions- och styrketräning och olika former av gångträning har stora effekter på gångförmågan lyfts dessa insatser inte fram i riktlinjerna. Fysioterapeuterna anser att dessa behandlingsinsatser bör inkluderas i de centrala rekommendationerna.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...