2017 – Fysioterapeuterna

2017

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Påverkansarbete

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Företagare, Nationella taxan

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Påverkansarbete, Debattartikel

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.

Ombudsman/förhandlare sökes

2017-12-04 09:03

Fysioterapeuterna söker en ombudsman/förhandlare till kansliet i Stockholm. Ansök senast den 20...

Jutterdal invald i Sacos styrelse

2017-11-24 15:30

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal har valts in i Sacos styrelse.

Acceptera aldrig sexuella trakasserier

2017-11-20 14:01

Med anledning av kampanjen #MeToo vill Fysioterapeuterna tydliggöra att kränkningar och...

Gemensamt ställningstagande för MAR i alla kommuner

2017-11-13 10:35

Fysioterapeuterna står tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bakom ställningstagandet att...

Påverkansarbete

Häger ordförande i programrådet för WCPT Congress 2019

2017-11-08 09:22

Professor Charlotte Häger vid Umeå universitet har blivit vald till ordförande i det vetenskaplig...

WCPT Congress 2019