Kvalitetspriset 2016 tilldelas Cityhälsan Söder i Norrköping – Fysioterapeuterna

2017-01-12 13:00

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Kvalitetspriset 2016 tilldelas Cityhälsan Söder i Norrköping

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016 går till Cityhälsan Söder i Norrköping. Priset delades ut av Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal idag vid en cermoni på Cityhälsan Söder i Norrköping.

Med utmärkelsen vill Fysioterapeuterna premiera en kvalitetsmedveten verksamhet som med enkla medel visat hur man kan möta hälso- och sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor på nya sätt och på nya vägar.

Motiveringen

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016 går till Cityhälsan Söder i Norrköping som sedan 2012 via sina Hälsogrupper bedriver en personcentrerad, hälsofrämjande och kostnadseffektiv behandling för ofrivilligt migrerade. Målet med verksamheten är att stärka deltagarnas förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja sin egen hälsa. Fysioterapeuternas insatser är inriktade på att ge deltagarna verktyg för att förbättra sin psykosociala hälsa samt att stimulera till ökad fysisk aktivitet.

Via sitt systematiska arbete med att utveckla och driva Hälsogrupper har Cityhälsan Söder tagit sig an en stor utmaning för hälso- och sjukvården och bidragit till att stärka hälsan hos ofrivilligt migrerade. Region Östergötland har sett nyttan med modellen och satsar medel på att sprida den inom regionen.

(På fotot syns Hanna Waldermarsson, fysioterapeut, och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi, sjuksköterska.)

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.