Ny dom i kammarrätten avseende moms – Fysioterapeuterna

Uppdaterad: 2017-04-10 09:57. Publicerad: 2017-04-07 10:47

Företagare

Ny dom i kammarrätten avseende moms vid nyttjande rättsavtal

Denna dom berör fysioterapeuter verksamma med etablering, det vill säga Nationella taxan.

Kammarrätten har i en dom avseende moms vid upplåtelse av etableringsrätt kommit fram till att i de fall det finns ett avtal om upplåtelse av en etableringsrätt från en enskild firma till ett aktiebolag, så utgör upplåtelsen en momspliktig omsättning som ska beläggas med 25 procent moms. 

Det innebär alltså att moms ska läggas på det fakturerade beloppet och att den momsen inte är avdragsgill i aktiebolaget om detta bedriver verksamhet som är undantagen från moms (exempelvis sjukvård/fysioterapi).

Observera att vi i dagsläget inte med säkerhet vet vad som gäller i de fall det inte finns ett avtal om upplåtelse eller om bolaget inte betalat för att nyttja etableringsrätten. Enligt vår uppfattning finns det dock en risk med att inte ta betalt, eller inte belägga en betalning av upplåtelse av etableringsrätten med moms. Vi håller nu på att försöka få klarhet i rättsläget och i avvaktan på detta är det svårt att ge ett generellt råd vad avser avtal m.m.

Olika situationer kan kräva olika hantering. Vid en felaktig hantering kan Skatteverket, förutom att lägga på moms, också ta ut ett skattetillägg uppgående till 20 procent av den ej debiterade momsen respektive 40 procent av skatt på ej redovisad inkomst. Skattetillägg avseende momsen kan undvikas genom att man i rutan ”övriga upplysningar” i momsdeklarationen, eller i ett särskilt brev till Skatteverket förklarar varför moms inte har fakturerats.

För er som bedriver verksamhet i bolag och inte tagit ut någon ersättning för upplåtelse av etableringsrätten till bolaget under 2016, rekommenderar vi att ni i er inkomstdeklaration lämnar ett skriftlig information om detta för att undvika skattetillägg inkomstskattemässigt. Det är lämpligt att ta hjälp av någon sakkunnig person om upplysningar lämnas till Skatteverket enligt ovan.

Analys av kammarrättens dom

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.