Acceptera aldrig sexuella trakasserier – Fysioterapeuterna

2017-11-20 14:01

Acceptera aldrig sexuella trakasserier

Med anledning av kampanjen #MeToo vill Fysioterapeuterna tydliggöra att kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen aldrig kan accepteras.

För denna typ av ärenden är det sannolikt att mörkertalet kan vara stort. Förhoppningsvis kan #MeToo bidra till att minska mörkertalet och att fler vågar berätta och anmäla händelser.

Fysioterapeuterna utbildar och stöttar medlemmar samt förtroendevalda inom arbetsmiljö och diskriminering, där frågor gällande sexuella trakasserier och kränkningar ingår.

Vi uppmanar samtliga arbetsgivare att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandlingar men även att följa upp och vidta lämpliga åtgärder. Trygghet är en grundförutsättning för en god arbetsmiljö.

Läs gärna

Du ska inte acceptera sexuella trakasserier på jobbet

Vid frågor

Kontakta Martha Gurmu, chefsjurist Fysioterapeuterna
martha.gurmu@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.