Anmälan öppen till seminarium i kvalitets- och ledningssystem – Fysioterapeuterna

2017-06-09 09:51

Företagare, Medlemsförmån

Anmälan öppen till seminarium i kvalitets- och ledningssystem

I vår bjuder Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB in till nya kurstillfällen för heldagsseminariet "Kvalitets- och ledningssystem inom hälso- och sjukvård ur ett fysioterapeutiskt perspektiv". Har du ännu inte gått kursen - anmäl dig snarast - den genomförs endast vid tre tillfällen under våren 2018.

Seminariet avser att ge dig kunskaper och verktyg för att följa hälso- och sjukvårdslagstiftning och de föreskrifter som styr yrkesutövning och verksamhet. Seminariet tar sin grund utifrån gällande lagstiftning med vidhörande föreskrifter som verksamhet och yrkeutövare har skyldighet att känna till och följa.

Ur kursinnehållet

  1. Genomgång av kvalitets- och ledningssystem i fysioterapeutisk verksamhet med utgångspunkt i föreskriften SOFS 2011:9.
    - Systematiskt patientsäkerhetsarbete, avvikelserapportering mm. 
  2. Arbetsmiljö 
    - Systematiskt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete. 
  3. Patientsäkerhetsberättelsens upprättande och innehåll 
  4. Journal och journalskrivning med utgångspunkt från patientdatalag SFS 2008:355 samt HSLFS-FS 2016.40 som träder i kraft 1 mars 2017. 
  5. Vad menas med säker informationshantering
  6. Debiteringsgrunder – Förordning om ersättning för fysioterapi

Kostnad

Seminariet kostar 500 kr (exkl moms) för dig som medlem. För dig som icke medlem är kostnaden 5000 kr (exkl. moms). 

OBS! Först till kvarn, endast 30 platser finns per ort. Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar vid för få antal deltagare (minst 10 personer). Samtliga kommer vid en sådan situation att erhålla en återbetalning på betald utbildningstillfälle.

Anmäl dig här!

 

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.