Beställ nya skriften "Fysioterapi - profession och vetenskap" – Fysioterapeuterna

2017-03-17 10:22

Påverkansarbete, Forskning, Medlemsförmån

Beställ nya skriften "Fysioterapi - profession och vetenskap"

Fysioterapeuterna har tagit fram en ny skrift som heter "Fysioterapi – profession och vetenskap". Skriften finns att ladda ner som pdf och går även att beställa som trycksak – utan kostnad för dig som medlem.

"Fysioterapi – profession och vetenskap" ersätter "Sjukgymnastik som vetenskap och profession", som publicerades 2009. Fysioterapi som profession och vetenskap är stadd i ständig utveckling och viktiga framsteg har gjorts sedan 2009, såväl inom fysioterapivetenskapen som inom professionen.

Den första januari 2014 är ett historiskt datum för Sveriges fysioterapeuter. Sedan dess är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas i första hand för professionen. Den ändrade yrkestiteln speglar väl fysioterapeuters ökade bidrag till folkhälsan genom engagemang och insatser när det gäller promotion och prevention. Mot denna bakgrund är det uppenbart att behovet varit stort av en ny och uppdaterad skrift.

Vår förhoppning är att denna skrift ska utgöra en viktig inspirationskälla för såväl studenter, lärare vid våra lärosäten som alla yrkesverksamma fysioterapeuter. Det är viktigt att vi har en samsyn om var vi står och vart vi är på väg.

Fysioterapi – profession och vetenskap (uppdaterad 2019)

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.