2017-02-27 11:45

Medlemsförmån, Chef och ledare

Vill du vara med i ett chefsnätverk?

Tillsammans med flera andra förbund startar vi chefsnätverk i Göteborg, Halmstad, Jönköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall och Uppsala. Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen.

 Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Under uppstarten diskuterar vi nätverkets former och ramar:

  • När och var nätverket ska träffas
  • Ämne för första träffen
  • Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
  • Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap. Det blir tio uppstarter på sju olika orter. Anmäl dig och välja ort och klockslag då du vill medverka.

Ett urval baserat på förbund, kön, arbetsmarknadssektor och ålder kommer att göras, och du får besked om du fått plats eller cirka en vecka före uppstart.

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Tidpunkter

Mötena äger rum kl. 07.30-09.30, registrering från 07.00, respektive 17.00-19.00, med registrering från kl. 16.30. Förtäring ingår.

Kontakt

Om du har några funderingar, kontakta Dolores Kandelin Mogard på Fysioterapeuterna.
dolores.kandelin-mogard@fysioterapeuterna.se

Välkommen med din anmälan!

Arrangörer är Fysioterapeuterna, Jusek, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, och Sveriges Ingenjörer.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.