Debatt: Behövs ökad samverkan mellan vårdcentral och rehab – Fysioterapeuterna

2017-06-01 10:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Behövs ökad samverkan mellan vårdcentral och rehab

Under torsdag och fredag uppmärksammas Artrosdagen på flera platser i landet. För att samverkan ska kunna förbättras och patienter med artros ska kunna få en god och jämlik vård presenteras tre åtgärder i en debattartikel i Dagens Medicin, skriven av bland annat ordförande Stefan Jutterdal.

Debattartikeln i fulltext

På torsdag och fredag denna vecka uppmärksammas Artrosdagen för tredje året på olika ställen i landet. Särskilt fokuseras på tidigt insatt icke kirurgisk behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Att den primära behandlingen vid artros är information och fysisk aktivitet är något som många människor dessvärre inte känner till. Tre vanliga myter om artros är att leden är utsliten, att leden måste vila och att artros ska behandlas med operation. En fjärde myt är att leden måste röntgas för att diagnos ska kunna ställas.

I själva verket kan det ta 10-15 år innan artros syns på röntgen. Då har patienten gått obehandlad i många år, helt i onödan. Istället för att röntgas bör patienten som första åtgärd och grundbehandling träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut och få strukturerad information om bakomliggande orsaker och ett individuellt träningsprogram. Detta erbjuds i en så kallad artrosskola, där patienten får information om vad artros är och hur den ska behandlas i enlighet med den senaste forskningen och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros.

Nu visar ny statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av personer med artros) att allt färre personer röntgas innan de kommer till artrosskolan. I de mest framgångsrika landstingen är andelen nere i 60 procent, efter att ha legat på runt 80 procent i riksgenomsnitt under många år. Det tyder på att arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna i primärvården har varit framgångsrikt. I större utsträckning tas hänsyn till kliniska fynd och patientens berättelse, istället för att remittera till röntgen.

För patientens del innebär det att väntetiden från symtom till behandling sannolikt kortas avsevärt. På sikt bidrar detta till minskade samhällskostnader. Ett rimligt antagande är att behov för röntgenundersökning av patienter med artros föreligger i cirka 30 procent av fallen.

En annan nyhet är att fler och fler patienter träffar en fysioterapeut eller arbetsterapeut direkt, utan besök hos läkare. Flera landsting har förbättrat sina siffror, i topp ligger Örebro och Värmland där mer än var tionde patient först träffar en fysioterapeut eller arbetsterapeut .

Även om vården hanterar patienterna mer effektivt finns ännu mycket som kan förbättras för att personer med artros ska få en god vård. Att i större utsträckning registrera i BOA-registret och använda utdata för att påvisa resultatet av grundbehandling driver det lokala förbättringsarbetet. Samtidigt leder det till kontinuerligt bättre utfall för personer med artros eftersom ingen vill vara "sämst i klassen" i Öppna jämförelser.

För att samverkan ska kunna förbättras och patienter med artros ska kunna få en god och jämlik vård över hela landet behöver dessutom följande åtgärder vidtas:

  1. Information om artrosskolan behöver ingå i vårdens grundutbildningar. I dag finns det vårdpersonal som inte känner till att artrosskolan finns.

  2. Alla professioner som möter patienter med artros behöver i större utsträckning skicka patienter direkt till fysioterapeut eller arbetsterapeut för utredning och behandling av artros.

  3. Patienter med artros kan behöva sjukskrivning för att kunna gå i artrosskola och få rehabilitering. Det är en liten kostnad för samhället men en stor hjälp för patienten.

Leif Dahlberg, professor i ortopedi, Lunds Universitet och registerhållare, BOA-registret
Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
Hans Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

 

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.