Deltar på Skolforum – Fysioterapeuterna

2017-10-30 08:48

Påverkansarbete, Rörelselyft

Fysioterapeuterna deltar på Skolforum

Måndag och tisdag den 30-31 oktober finns förbundet på plats med en monter (C06:04) på Skolforum på Stockholmsmässan. I montern träffar du bland annat FoU-chef Cecilia Fridén.

På Skolforum lyfter vi rapporten "Tre lyft för Sverige" och uppmärksammar särskilt ett av våra tre rörelselyft; det som handlar om behovet av fysioterapeuter i skolan.

Fysioterapeuter har en bred kunskapsbas som grundar sig i rörelseanalys och verkar genom rörelse och fysisk aktivitet, därigenom kan vi bidra med specifik kunskap kring barns motoriska och fysiska utveckling.

Förbundet vill bland annat att skollagen kompletteras med "fysioterapeut" gällande vilka professioner som ska finnas inom elevhälsan och att det ska finnas minst en fysioterapeut kopplat till elevhälsan i varje skola.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.