Häger ordförande i programrådet för WCPT Congress 2019 – Fysioterapeuterna

2017-11-08 09:22

WCPT Congress 2019

Häger ordförande i programrådet för WCPT Congress 2019

Professor Charlotte Häger vid Umeå universitet har blivit vald till ordförande i det vetenskapliga programråd som formar programmet till WCPT Congress i Genève 2019.

–Det är verkligen hedrande att få detta uppdrag efter en noggrann selekteringsprocess utifrån ett startfält av kandidater av etablerade forskare från hela världen, säger Charlotte Häger i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Hon är den första svensk att ha ett liknande större förtroendeuppdrag inom WCPT.

–Jag ser uppdraget som ett kvitto på att svensk fysioterapi och forskning inom området står sig väl i internationell konkurrens och inte minst vad vi gör här vid Umeå universitet. Det här är också en stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom fysioterapi internationellt, i strävan att det kliniska arbetet blir allt mer evidensbaserat utifrån forskning, avslutar hon.

Sedan tidigare deltar Charlotte Häger i arbetsgruppen för utbildningsfrågor inom ER-WCPT, som är den europeiska delen av världsorganisationen för fysioterapeuter.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.