Nationella taxan fastställd för 2018 – Fysioterapeuterna

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Klart med Nationella taxan 2018

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1 januari 2018.

Höjningen för 2018 ligger på 1,95 procent, enligt den förlängningsöverenskommelse som Fysioterapeuterna slöt med Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2015. 

Överenskommelsen avser Förordning om ersättning för Fysioterapi SFS 1994:1120, allmänt kallat Nationella taxan. Eftersom inte förbundet eller SKL sagt upp överenskommelsen sker en nivåhöjning med 1,95 procent 2018.

I november beslutade regeringen att godkänna nivåerna för 2018 genom beslut om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.