Ny broschyr om lön – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2018-03-07 13:19 Publicerad 2017-09-18 11:08

Lön, Medlemsförmån

"Du och din lön"

För att ge dig stöd när du ska ha medarbetar-, utvecklings- eller lönesamtal har Fysioterapeuterna tagit fram broschyren ”Du och din lön”. Du kan läsa och ladda ner broschyren som pdf och även beställa den kostnadsfritt som medlem.

Syftet med ”Du och din lön” är att du ska få den hjälp och inspiration som du kan behöva för att förbereda dig på bästa sätt.

Medarbetar- eller utvecklingssamtalet är ett planerat och strukturerat samtal mellan dig och din chef. Det ska huvudsakligen vara framåtsyftande och det som framkommer och överenskommes ska bilda underlag för det kommande årets arbete. Utvecklingssamtalet är en chans att se framåt och göra en plan för din utveckling på jobbet under de närmaste åren.

Lönesamtalet är ett tillfälle att göra en avstämning och uppföljning av medarbetarsamtalet, där ni kopplar det du gjort till den lön du får. I lönesamtalet bedöms den individuella måluppfyllelsen och resultatet och syftet är att du ska få en tydlig respons på den arbetsinsats du gjort under året och hur den motiverar din nya lön.

Vi hoppas att du får god användning av broschyren – lycka till i dina kommande medarbetare/utvecklingssamtal och lönesamtal!

Medlemsförmån

Logga in för att ta del av broschyren.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.