2017-02-15 14:09

Företagare, Medlemsförmån

Nya föreskrifter om journalföring

Socialstyrelsen har beslutat om nya och mer utförliga föreskrifter kring informationshantering och dokumentation i vården. Huvudsyftet är att förtydliga och förbättra patientsäkerheten. De nya föreskrifterna HSLF-FS 2016:40 träder i kraft den 1 mars 2017 och ersätter de nuvarande SOSFS 2008:14.

De nya föreskrifterna innehåller bland annat tydligare krav på vårdgivarnas ledningssystem och hur personuppgifter ska hanteras i olika system. Vårdgivaren måste redan i samband med upphandling och utveckling av system säkerställa lagens krav på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet.

Fler krav på patientsäkerhetsberättelsen

I den patientsäkerhetsberättelse, som alla vårdgivare är skyldiga att göra, ställs nu fler krav på vad den ska innehålla. Från den 1 mars ska patientsäkerhetsberättelsen även innehålla riskanalyser, granskningar och förbättrande åtgärder som gjorts på dokumentationsområdet.

Ny skrift till stöd för dig

Fysioterapeuterna Service AB har tagit fram en skrift till stöd för dig som är medlem och vårdgivare. Skriften behandlar journalföring och journalsystem och innehåller även stödjande frågeställningar avseende kravställande på nytt journalsystem. Skriften är inte uttömmande och måste läsas parallellt de med lagar och föreskrifter som området omfattas av. 

Medlemsförmån

Logga in för att ta del av förbundets skrifter till stöd för dig som medlem.

 

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.