Nytt kunskapsstöd för bättre hälsa hos ungdomar – Fysioterapeuterna

2017-04-18 10:37

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Beställ nytt kunskapsstöd för bättre hälsa hos ungdomar

Nu finns broschyren ”Unga kroppar är gjorda för rörelse!” att beställa kostnadsfritt.

Syftet med detta kunskapsstöd är att stödja arbetet med hälsosamma levnadsvanor bland ungdomar (12–17 år) med särskild fokus på fysisk aktivitet.

Broschyren kan vara ett värdefullt stöd för personalen på ungdomsmottagningar, vid elevhälsan och inom hälso- och sjukvård vid mötet med ungdomar.

Läs/ladda ner ”Unga kroppar är gjorda för rörelse”

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.