2017-09-01 13:35

Lön, Påverkansarbete

Nytt lönepolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog vid sitt senaste möte beslut om ett nytt lönepolitiskt program.

Genom det lönepolitiska programmet vill Fysioterapeuterna forma en lönesättning för alla våra medlemmar som finns i såväl privat som offentlig sektor. 

Lönerna för Fysioterapeuternas medlemmar ska värderas i relation till den kompetens som medlemmen besitter och till det värde som professionsutövningen skapar i verksamheten, samt ges förutsättningar för en professionsutövning som möjliggör att patienter får bästa möjliga vård med hög kvalitet och patientsäkerhet.

Några av de viktigaste frågorna är att aktivt verka för inrättande av differentierade tjänstestrukturer med bland annat specialisttjänster, möjliggöra rätten till ett livslångt lärande och inrättande av kliniska specialistutbildningstjänster.

Fysioterapeuternas lönepolitiska program

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagande, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.