2017-10-16 10:42

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Nytt kunskapsstöd om levnadsvanor vid hjärtkirurgi

Nu finns broschyren "Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal" att beställa kostnadsfritt.

Broschyren har tagits fram för att stödja fysioterapeuter och övrig personal inom hälso- och sjukvården i ett systematiskt arbete med levnadsvanor för patienter som ska genomgå hjärtkirurgi.

Kunskapsstödet har tagit fram med hjälp av statsbidrag från Socialstyrelsen och är en del av Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.