Rabatt hos Medema – Fysioterapeuterna

2017-01-27 09:27

Företagare, Medlemsförmån

Rabatt hos Medema

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat ett ramavtal med Medema som innebär att du som medlem får 15 procents rabatt på ordinarie pris.

Rabatten gäller samtliga produkter saluförda i Medemas produktkatalog och hemsida.

Avtalet ger också möjlighet att teckna serviceavtal för köpta produkter så att verksamheten följer gällande lagstiftning och föreskrifter avseende medicintekniska produkter i fråga om god och patientsäker vård.

Erbjudandet anses förmånligt för alla medlemmar. Att nyttja avtalet med Medema bör innebära minskade kostnader vid uppstart och vid reinvestering av utrustning hos redan befintliga företag.  

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.