Seminarium om tre lyft i Almedalen – Fysioterapeuterna

2017-07-04 09:33

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

Seminarium om tre lyft i Almedalen

På måndagseftermiddagen i Almedalen anordnade Fysioterapeuterna seminariet "Tre lyft för Sverige – Hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?". Seminariet var välbesökt med en positiv stämning och lockade publiken till skratt.

Stefan Jutterdal inledde seminariet genom att kort presentera vårens hälsoresa och förbundets nyligen släppta rapport "Tre lyft för Sverige". Moderator för seminariet var förbundsledamot Marita Lundqvist.

Anders Ekholm, vice vd Institutet för framtidsstudier, var först ut av de inbjudna deltagarna och pratade om att hälsa är större än hälso- och sjukvården.

Seminariet fortsatte sedan med ett samtal där deltagarna delades in tre team. I panelen satt Anders Henriksson, (1:e vice ordförande SKL, socialdemokraterna), Emma Henriksson (ordförande riksdagens socialutskott, kristdemokraterna), Lise Lidbäck (Förbundsordförande, Neuroförbundet), Ulrika Årehed Kågström (Generalsekreterare, Cancerfonden), Anders Ekholm (Vice vd, Institutet för framtidsstudier) och Emma Spak (Samordnare för nära vård, SKL).

Team Politik: Anders Henriksson och Emma Henriksson
Team Ideella: Ulrika Årehed Kågström och Lise Lidbäck
Tyckarna: Anders Ekholm och Emma Spak

Teamen skulle sedan ta ställning till tre påståenden:

  • Många av de personer som kommer till akutintagen idag skulle aldrig behöva komma dit om vi satsade mer på preventiva insatser. Vad är det som hindrar detta idag?
  • Är det verkligen rimligt att satsa så mycket resurser på fysioterapeuter inom elevhälsan, är det inte föräldrarnas ansvar att barnen rör på sig?
  • Hur arbetsgivarna främjar eller inte främjar en hälsosam arbetsplats är inte en politisk fråga, det är upp till arbetstagarna att själv ta ansvar och driva det.

Till varje fråga fick de två teamen ta ställning och sedan utveckla sina svar. Publiken som delades upp i två halvor, en halva till varje team, fick sedan möjlighet att hjälpa sitt team efter att panelen lämnat några argument. Efter att varje fråga diskuterats kom tyckarna in och gav sina reflektioner samt gjorde en bedömning om vilket av teamen som hade starkast argument.

Efter panelsamtalet tackade Marita alla deltagare och seminariet avslutades sedan av Stefan Jutterdal.

Efter seminariet intervjuades Inger Ros, Anders Henriksson och Ulrika Årehed Kågström av Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal. Intervjuerna ser du nedan.

 

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.