Ställningstagande för MAR i alla kommuner – Fysioterapeuterna

2017-11-13 10:35

Påverkansarbete

Gemensamt ställningstagande för MAR i alla kommuner

Fysioterapeuterna står tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bakom ställningstagandet att Sverige behöver en MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) i alla kommuner för en mer jämlik hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Tillgången till rehabilitering inom den kommunala hälso- och sjukvården varierar stor över hela landet. Endast ett fåtal kommuner har en MAR.

Till exempel erbjuder inte alla kommuner rehabilitering efter en stroke, trots att de enligt lag är skyldiga till det. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är tydlig med att alla har rätt till lika vård - det gäller oavsett var i landet du bor.

De cirka 60 av landets 290 kommuner som har inrättat MAR-funktionen har tagit ett viktigt steg mot en mer likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Men tyvärr är det än så länge valfritt för kommunerna om de vill införa en MAR. Det här förstärker bilden av en ojämlik situation.

Detta gör en MAR

MAR säkerställer att patienterna har tillgång till personcentrerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser av god kvalitet genom att:

  • Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala rehabiliteringen.
  • Implementera kunskapsbaserade rutiner och riktlinjer.

På uppdrag av vårdgivaren kan MAR även:

  • Utarbeta rutiner för individuellt förskrivna hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel.
  • Utreda och bedöma avvikelser inom ansvarsområdet samt anmäla enligt Lex Maria.
  • Vara vårdgivarens sakkunnige i rehabiliteringsfrågor.

Ställningstagandet: Sverige behöver en MAR i varje kommun

Programförklaring: Vägen till en jämlik rehabilitering för äldre personer

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.