2017-10-13 10:41

Torbjörn Bidebo är förbundets nye förhandlingschef

Torbjörn Bidebo har rekryterats som ny förhandlingschef hos Fysioterapeuterna.

Torbjörn Bidebo har arbetat på Fysioterapeuternas kansli sedan mars 2016 som ombudman med ansvar för bland annat pensions- och arbetsmiljöfrågor. Han har haft ett särskilt fokus på HÖK 16, dvs det kollektivavtal som förbundet har tecknat tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och som gäller för kommun- och landstingsanställda.

Torbjörn har tidigare varit anställd som ombudsman på Sveriges läkarförbund och Unionen. Han tillträder sin nya roll som förhandlingschef hos Fysioterapeuterna den 1 november.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.